Sökning: "Thomas Nordvall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Thomas Nordvall.

 1. 1. Affärsstrategiska beslut när en jätte kommer till stan : Ett valexperiment när IKEA etablerar sig

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Thomas Nordvall; Simon Vilhelmsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konkurrensen inom detaljhandeln har ökat kraftigt till följd av ett ökat antal aktörer med allt större butikskoncept. Denna utveckling och konkurrenssituation har inneburit större utmaning för de mindre detaljhandelsföretagen på grund av deras begränsade ekonomiska och personella resurser. LÄS MER

 2. 2. On the threshold of the network society? A study of the public discourse prior to two merger situations separated in time

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Christian Eick; Thomas Nordvall; [2001]
  Nyckelord :Business and economics; Hellgren; network society; societal change; mergers acquisitions; institutions; legitimacy; Volvo; Ekonomi;

  Sammanfattning : The claims that we have entered a new society, with a new typeof business logic and view on business relationships, are becoming more and more commonplace. In this context it seems appropriate to try and detect signals of change in societal behavior, possibly indicating a transition from one society to another. LÄS MER