Sökning: "snoezelenmetoden"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet snoezelenmetoden.

  1. 1. Snoezelens påverkan på person- och aktivitetskomponenterna hos personer med demens ? vad kan syftet vara med vistelserna i miljön snoezelen?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

    Författare :Anna Eriksson; Sara Rydwik; [2008]
    Nyckelord :arbetsterapi; demens; snoezelen; vardagliga aktiviteter; Gerontology; Gerontologi; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : En definition på hälsa är att den uppnås genom möjliggörandet av aktivitet. Med andra ord är det viktigt för hälsan att kunna utföra meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapin beskriver det här fenomenet med hjälp av olika modeller där det dynamiska förhållandet mellan komponenterna person, miljö och aktivitet är i fokus. LÄS MER