Sökning: "socialt arbete miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade orden socialt arbete miljö.

 1. 1. Kontorsarbetares upplevelser av förutsättningar för att arbeta ergonomiskt : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Filip Bergkvist; Emil Marschall; [2021]
  Nyckelord :physiotherapy; office; behavioral medicine; workstation; sedentary behavior; fysioterapi; kontor; beteendemedicin; arbetsstation; stillasittande beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontorsarbetare är arbetare som tillbringar delar eller större delar av arbetstiden stillasittandes framför en dator. Stillasittandet har negativa effekter fysiskt, psykiskt och socialt. Dem här delarna innefattas även i begreppet ergonomi där man ska anpassa arbete och miljö efter människans förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. De bakomliggande orsakerna till ungdomskriminalitet: En kvalitativ studie om vägen till kriminella miljöer : Kriminellas livsstil i utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Esra Akan; Meriem Cherif; [2021]
  Nyckelord :Ungdomskriminalitet; särskilt utsatta områden; ungdomar; riskfaktor; brott;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka de bakomliggande orsakerna till varför människor hamnar i kriminalitet. I synnerhet fokuserar vi på att få en förståelse över vilka riskfaktorer som kan resultera till att man som ung utvecklar ett kriminellt beteende. LÄS MER

 3. 3. Adapting to the new remote work era : Improving social well-being among IT remote workers through scheduled digital social interactions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oscar Rosquist; [2021]
  Nyckelord :Remote work; Work from home; Social well-being; Covid-19 pandemic; Digital social interactions; Information and Communication Technologies; Distansarbete; Hemarbete; Socialt välmående; Covid-19 pandemin; Digitala sociala interaktioner; Informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : In 2020, the world was struck by the Covid-19 pandemic. Recommendations to limit physically meeting with others caused somewhat of a paradigm shift in how office workers perform their work. A massive shift to remote work occurred and exposed the workforce to the remote work’s shortcomings and problems. LÄS MER

 4. 4. Den Blomstrande Staden : En framtidsvision där tomma butikslokaler får nytt liv genom hållbara verksamheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Karolina Falk; Julia Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Built Environment; Sustainability; Greenery; Communication; Byggd Miljö; Hållbarhet; Grönska; Kommunikation;

  Sammanfattning : Den Blomstrande staden inleds med hypotesen att det finns många tomma butikslokaler i Malmö idag. Främsta anledningen är att allt färre personer köper saker i fysiska butiker då konsumtionen förflyttas online. LÄS MER

 5. 5. Skolkuratorns handlingsutrymme : En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelser av handlingsutrymme, samverkan och legitimitet i skolmiljön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Josefine Fransson; Malin Gränsmark; [2021]
  Nyckelord :school counselor; pedagogical environment; room for maneuver; cooperation and legitimacy; skolkurator; pedagogisk miljö; handlingsutrymme; samverkan och legitimitet;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to get a better understanding of school counselors experience of their room for maneuver in a pedagogical environment. Consequently, examine the meaning of legitimacy and cooperation with other professions within the school. LÄS MER