Sökning: "Occupational therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 553 uppsatser innehållade orden Occupational therapy.

 1. 1. FRAMTIDENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN UTIFRÅN ETT ARBETSTERAPEUTISKT PROFESSIONELLT RESONEMANG

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Julia Wallfur Skiljic; Anna Asklund; [2023-05-29]
  Nyckelord :Occupational therapy; Future; Care homes;

  Sammanfattning : Bakgrund Forskning visar att antalet äldre och medellivslängden kommer att öka vilket beror på att dödligheten minskar. En rapport visar att vi står inför en utmaning när det kommer till utvecklingen och planeringen av äldreomsorgen för att möta de äldres behov. LÄS MER

 2. 2. ARBETSTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV ARBETSTERAPI INOM PALLIATIV VÅRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Rydström; Ida Johansson; [2023-05-24]
  Nyckelord :Occupational therapy; Palliative care; OTIPM;

  Sammanfattning : Bakgrund En god palliativ vård ska möjliggöra ett så aktivt och meningsfullt liv inom samtliga delar av livet och behandling ska anpassas utifrån patientens önskan och livssituation. Därför är arbetsterapeuter en yrkesgrupp som är lämpad att arbeta inom palliativ vård då de har ett personcentrerat förhållningssätt och genom kompensation, aktivitetsträning, anpassning och modifikation av miljön möjliggör för delaktighet och aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Tidig personcentrerad och strukturerad rehabilitering för patienter med höftfraktur på en ortogeriatrisk avdelning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Annica Bark; [2023-01-30]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Hip fracture; participation; rehabilitation;

  Sammanfattning : Bakgrund En höftfraktur sker plötsligt och leder ofta till begränsningar och beroende i personliga aktiviteter i det dagliga livet (P-ADL). Nedsatt P-ADL påverkar ofta patienters upplevelse av hälsa. Nedre påklädning och dusch är aktiviteter som oftast är svåra att klara efter att ha drabbats av höftfraktur. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av återgång till arbete inom vård och omsorg efter utmattningssyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Tania Honarikar; [2023]
  Nyckelord :Woman experiences; burnout syndrom; return to work; occupational therapy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner riktade mot hjärntrötthet hos personer med postcovid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Cecilia Rising; [2023]
  Nyckelord :Occupational therapy; Interventions; Mental fatigue; Postcovid;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbetsterapeutiska interventioner för hjärntrötthet hos personer med postcovid.  Metod: En kvalitativ design valdes för att besvara studiens syfte. Urvalet skedde genom snöbollsurval och målinriktad provtagning med förutbestämda kriterier. LÄS MER