Sökning: "moln"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet moln.

 1. 1. Migrating monolithic system to domain-driven microservices : Developing a generalized migration strategy for an architecture built on microservices

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Milan Languric; Leo Zaki; [2022]
  Nyckelord :Domain-Driven Design; monolithic architecture; microservices; serverless; cloud; Domän driven; monolitisk arkitektur; mikrotjänster; serverlös; moln;

  Sammanfattning : As monolithic software grows in complexity, they tend to reach a point where further improvements and maintenance become a significant burden. Therefore, Many organizations consider moving components of their systems into separate microservices. LÄS MER

 2. 2. Molns inverkan på satellitdetektion av vegetationsbränder i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Marcus Letalick; [2022]
  Nyckelord :clouds; satellite detection; VIIRS; active fires; forest fire; grass fire; FRP; NOAA-20; Suomi-NPP; JPSS; moln; satellitdetektion; VIIRS; skogsbrand; gräsbrand; vegetationsbrand; FRP; NOAA-20; Suomi-NPP; JPSS;

  Sammanfattning : Results are presented from the 2021 test run of active fire detection using the Visual Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) instrument, that is currently onboard the polar satellites Suomi-NPP and NOAA-20. The test is performed by the Swedish Civil Contingencies Agency and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute, in cooperation with local fire departments in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Förtroende och säkerhet i publika moln : En undersökning av molnkonsumentens förtroende till molnleverantören

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Bergström; [2022]
  Nyckelord :Cloud computing; cloud; consumer trust; trust; information security; data security och service providers;

  Sammanfattning : Molntjänster i olika former har fått en allt större roll för IT-drift inom många organisationer. Framförallt grundat i det faktum att molnteknik bidrar till förbättrad drift genom tillgång till ökad skalningsförmåga, vilket möjliggör att organisationer på ett flexibelt sätt kan hantera snabba förändringar vid inkommande arbetsbelastning. LÄS MER

 4. 4. Serverless Computing som Function-as-a-Service : Skillnader i prestanda mellan GCP, Azure och AWS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Albin Kristiansson; [2022]
  Nyckelord :Serverless computing; Serverless benchmark; FaaS benchmark; Cloud Benchmark;

  Sammanfattning : Digitaliseringen går allt snabbare för att fylla det behov som det moderna samhälletkräver så behövs inte bara en digital arbetskraft, det behövs även en infrastruktur sommöjliggör en snabbare digital utveckling. Samtidigt har cloud computing och molnleverantörer blivit en alltmer integrerad del av mjukvaruutvecklingen. LÄS MER

 5. 5. An Infrared Stellar Thermometer: Exploiting IGRINS Spectra

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Emelie Sandved; [2022]
  Nyckelord :Effective temperature; K-giants; surface gravity; oxygen abundance; carbon abundance; CO lines; OH lines; line sensitivities; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Using the infrared (IR) spectral range when measuring stellar spectra is beneficial compared to using the optical range mainly when observing distant stars through the dust dense interstellar regions in the Galactic mid-plane. Methods to determine stellar parameters from IR spectra are, however, not fully developed yet because technological difficulties in creating reliable IR detectors have slowed the advance of such methods. LÄS MER