Sökning: "moln"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet moln.

 1. 1. Improving Short-Range Cloud Forecasts in Harmonie-Arome Through Cloud Initialization Using Mesan Cloud Data

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Joakim Pyykkö; [2019]
  Nyckelord :cloud initialization; HARMONIE-AROME; MESAN; satellite product; synoptic weather station;

  Sammanfattning : Previous studies, such as van der Veen (2012) and White et al. (2017), have demonstrated the potential of using measurement-based cloud data to improve Numerical Weather Prediction (NWP) based cloud forecasts. This can be done through cloud initialization; a process of injecting cloud data after the regular data assimilation in an NWP model. LÄS MER

 2. 2. Molntjänsternas miljöpåverkan: vad säger media och vad säger forskningen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elena Charalambous; Louise Widell; [2019]
  Nyckelord :Grön IT; molntjänst; datorhall; miljö; moln; datacenter;

  Sammanfattning : Mänskliga aktiviteter bidrar till klimatförändringen som sker idag. Samtidigt växer molnet sig större, och därför är det viktigt att molntjänster är så hållbara som möjligt. Medias framställning av ett ämne kan forma allmänhetens åsikter kring det, som i sin tur formar marknaden som berörs av ämnet. LÄS MER

 3. 3. Förskolebarns uppfattningar om regnvatten och dess roll i vattnets kretslopp : En kvalitativ intervjustudie på fyra till femåriga barns uppfattningar om regnvatten och dess roll i vattnets kretslopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Caroline Granberg; [2019]
  Nyckelord :Regnvatten; vattnets kretslopp; regn; regndroppar; moln; uppfattningar; för-skola; barn.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine and contribute with more knowledge about children´s perceptions of rainfall and its role in the water cycle. In order to reach a result, eleven children, in the ages four to five years old, has participated in the study through qualitative interviews, during the timeline of two days. LÄS MER

 4. 4. Mörka moln på himmeln? : Myndigheters anlitande av nationella molntjänstleverantörer för behandling och lagring av sekretessreglerade personuppgifter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Måns Bergkvist; Björn Lemon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The Optimal Hardware Architecture for High Precision 3D Localization on the Edge. : A Study of Robot Guidance for Automated Bolt Tightening.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jacob Edström; Pontus Mjöberg; [2019]
  Nyckelord :Computer Vision; Robot Guidance; Automated Assembly; Edge Computing; Cloud Computing; Cluster Computing; Deep Learning; Industrial Robots; Flexible Automation.; Datorseende; Robotstyrning; Automatiserad Montering; Edge-beräkning; Molnberäkning; Klusterberäkning; Djupinlärning; Industrirobotar; Flexibel Automatisering.;

  Sammanfattning : The industry is moving towards a higher degree of automation and connectivity, where previously manual operations are being adapted for interconnected industrial robots. This thesis focuses specifically on the automation of tightening applications with pre-tightened bolts and collaborative robots. LÄS MER