Sökning: "solvärme"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet solvärme.

 1. 1. Energi- och effektåtgärder vid renovering av bostadshus : Fallstudie på bostadsområde från 1960

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Hanna Marklund; [2020]
  Nyckelord :effekt; energi; åtgärder; renovering; bostadshus; 1960; effektsignatur; fjärrvärme; bostadsbolag; solvärme; borrhålslagring; solceller; vätgaslagring;

  Sammanfattning : There are several residential buildings in Sweden today that are in need of renovations and if this is done in a clever and energy efficient way it has potential to help achieve Sweden’s political energy and climate goals. The purpose of this thesis is to analyse one of Uppsalahem’s older residential areas for future renovations, with focus on energy and power solutions for energy efficiency, energy production and storage. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av PV/T i Sverige : PV/T som alternativ till PV och som energiprestandaförbättrande åtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Eric Widéen; Dimitrios Tsantaridis; [2019]
  Nyckelord :energi; solenergi; solel; solvärme; solceller; solfångare; pv; pv t; energiprestanda;

  Sammanfattning : This master thesis was performed for the consulting firm WSP in collaboration with the think tank Besmå. The main aim of the thesis was to examine if photovoltaic/thermal solar systems (PV/T-systems) is suitable for single family houses in Sweden and if it can be a more viable option than photovoltaic systems based on economical and energy performance aspects. LÄS MER

 3. 3. Introducing a central receiver system for industrial high-temperature process heat applications : A techno-economic case study of a large-scale CST plant system in a South African manganese sinter plant

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi; KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Maria Hallberg; Elin Hallme; [2019]
  Nyckelord :Solar energy; concentrating solar thermal; CST; central receiver system; CR; HelioPod; high-temperature process heat; manganese; business case; Solenergi; koncentrerad termisk solvärme; CST; soltorn; HelioPod; högtempererad processvärme; mangan; affärsmodell;

  Sammanfattning : The objective of this thesis was to investigate the potential for introducing a concentrating solar thermal (CST) central receiver plant system based on flexible heliostats - HelioPods - to provide high-temperature process heat in industrial applications. A CST plant system was designed in MATLAB, optically simulated for three design days in the ray-tracing software Tonatiuh and further analyzed in MATLAB by interpolating the results for each hour of the year. LÄS MER

 4. 4. Techno-Economic Analysis of Parabolic Trough Collectors : A case study for two industrial parks in Zhejiang, China

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emile Lemaitre; Michael Peri; [2019]
  Nyckelord :Solar heat for industrial processes; Industrial steam demand; Parabolic trough collectors; Combined heat and power; Solvärme för industriella processer; Industriellt ångbehov; Parabolic trough collectors; Kraftvärme;

  Sammanfattning : Transitioning the industrial sector’s energy system to renewable sources is crucial to reduce climate change. There is no exception for China, currently having the highest absolute levels of greenhouse gas (GHG) emissions in the world. LÄS MER

 5. 5. Zero CO2 factory : Energikartläggning av industrier och ett exempel på hur noll utsläpp nås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :John Wannemo; [2019]
  Nyckelord :SHIP; solar concentrator; solar energy; solar collectors; industry; heat usage; emissions; carbon dioxide; solar thermal; solar heat; energikartläggning; värmeanvändning; solfångare; industri; textilindustri; utsläpp; koldioxid; solenergi; solvärme;

  Sammanfattning : Industrin står för 32% av den globala energianvändningen och majoriteten av industrins utsläpp sker vid förbränning av fossila bränslen för värmeanvändning. Hälften av industrins värmeanvändning uppskattas vara i temperaturer upp till 400 °C vilket är lämpligt för värme från solfångare. LÄS MER