Sökning: "soot"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet soot.

 1. 1. Spränggenerator för rengöring av överhettare i avfallspanna : Utredning av drifterfarenheter och ekonomi i Umeå Energis kraftvärmeanläggning Dåva 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nicky Lee; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker effekten av en spränggenerator (Eng: shock pulse generator) som är installerad vid överhettarna på Umeå energis avfallseldade kraftvärmeanläggning Dåva 1, lokaliserad ca 9 km nordost om Umeå. Utredningen behandlar ämnet dels utifrån tekniska aspekter, vad gäller drifterfarenheter och prestanda samt ekonomiska aspekter, vad gäller återbetalningstiden och driftkostnader. LÄS MER

 2. 2. Raman spectroscopy for characterization of soot and other carbonaceous materials

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Jonatan Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Raman spectroscopy is well known as a method that can be used to study the structural characteristics of carbon materials such as soot and carbon black. In this work, a Raman spectroscopy setup was used to record spectra of various carbonaceous samples under different experimental conditions. LÄS MER

 3. 3. Carbonaceous aerosols and trace metal deposition in high-latitude snow : a comparative study in Sweden and Alaska

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Anika Pinzner; [2019]
  Nyckelord :PM; carbon particles; pXRF; arctic; subarctic; EC OC; LAHM; PSAP; TOT; ICP-MS; filter; contamination; albedo;

  Sammanfattning : This study investigates the advantages and disadvantages of several destructive and non-destructive analytical methods that can be employed to characterize airborne par-ticulate matter (PM) deposited in seasonal snow. To this end, a comparative study was conducted on PM obtained from snowpack surveys in two Arctic/subarctic regions of Northern Sweden and Interior Alaska, USA. LÄS MER

 4. 4. Towards omnimaterial printing : Expanding the material palette of acoustophoretic printing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jacob Kjellman; [2019]
  Nyckelord :Acoustophoretic printing; Drop on Demand; Superamphiphobic nozzle; Surface functionalization; Coating; Candle soot template;

  Sammanfattning : Dropp-genereringstekniker är viktiga för industrier som läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, kosmetikindustrin etc. Traditionella droppgenereringstekniker är dock begränsade i mängden av material som kan processas till droppform. LÄS MER

 5. 5. Ångbesparingsåtgärder för ångsotning i en sodapanna : Effekter på elgenerering och driftparametrar på grund av minskad ångsotningsmängd i en sodapanna

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Norrman; [2018]
  Nyckelord :Sodapanna; ångsotning; beläggningar;

  Sammanfattning : I detta arbete har effekterna av en reducerad sotångsmängd i sodapannan för BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka undersökts. Det har undersökts om HISS-sotning vilket minskar mängden sotånga kan driftsättas och vad detta kan få för konsekvenser. LÄS MER