Sökning: "ångsotning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ångsotning.

 1. 1. Riskanalys av brand i avgassytem som avser dieselmotorer som opererar med låg belastning på fartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Martin Bergkvist; [2019]
  Nyckelord :Exhaust gas boilers; economizer; soot fire; soot deposits; residual fuel oil; Avgaspanna; ekonomiser; brand; sotbeläggningar; och restoljor.;

  Sammanfattning : Med skenade bunkerkostnader och överdimensionerade motorinstallationer har allt fler handelsfartyg börjat operera under benämningen slow steaming, vilket innebär att sotbränderna har ökat i avgaspannor/ekonomiser och i en del extrema fall har branden övergått till en vätgasbrand. Arbetet utreder främst dieselmotorer som använder restoljor som bränsle och opererar med en låg motorbelastning. LÄS MER

 2. 2. Ångbesparingsåtgärder för ångsotning i en sodapanna : Effekter på elgenerering och driftparametrar på grund av minskad ångsotningsmängd i en sodapanna

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Norrman; [2018]
  Nyckelord :Sodapanna; ångsotning; beläggningar;

  Sammanfattning : I detta arbete har effekterna av en reducerad sotångsmängd i sodapannan för BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka undersökts. Det har undersökts om HISS-sotning vilket minskar mängden sotånga kan driftsättas och vad detta kan få för konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Infraljudsotning på Ryaverket Funktionsutvärdering av ljudsotningen på Ryaverkets avfallspannor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Farzad Anoshepour; [2014]
  Nyckelord :Sotning; ljudsotning; energieffektivisering; kraftvärme; ekonomiser;

  Sammanfattning : Detta examensarbete presenterar en uppföljning av driftresultat från infraljudsotnings-anläggningen på Borås Energi och Miljös två avfallspannor på kraftvärmeverket Ryaverket. Perioden som studeras är begränsad till sommaren 2013. Dessutom genomförs en ekonomisk uppföljning av infraljudsotningsaffären. LÄS MER

 4. 4. Optimering av sotningsfrekvens i biobränsleeldad CFB-panna : panna 5, Mälarenergi AB, Västerås

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Anna Pettersson; [2008]
  Nyckelord :sotningsintervall; värmeöverföring; överhettare; ekonomiser; luftförvärmare; sotblåsare; sotningsmetod; sotning; CFB-panna;

  Sammanfattning : During the past 30 years the fuels for energy production in heating and power plants have changed. Fossil fuels have decreased in usage whereas bio fuels in Sweden have increased with 60% since the 1970's. Different fuels affects combustion and the release of various substances and particles into the flue gas. LÄS MER