Sökning: "spin"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade ordet spin.

 1. 1. Production of the Σ0-bar hyperon in the PANDA experiment at FAIR

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kärnfysik

  Författare :Gabriela Pérez Andrade; [2019]
  Nyckelord :PANDA; hadrons; hyperons;

  Sammanfattning : The PANDA experiment is one of the main pillars of the Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), currently under construction in Darmstadt, Germany. PANDA will be a fixed target experiment designed for the study of non-perturbative phenomena of the strong interaction. LÄS MER

 2. 2. Dynamics of a spin-forbidden reaction transforming methane to methanol

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Författare :Susanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring av konsulttjänst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Anna Nordelind; [2019]
  Nyckelord :base decisions on facts; cornerstone model; customer requirements; customer satisfac-tion; customer follow-up; processes; quality; basera beslut på fakta; hörnstensmodellen; kundkrav; kundnöjdhet; kunduppföljning; kvalité; processer;

  Sammanfattning : Undersökaren har studerat hur företag X skulle kunna förmå sina kunder att bli tydligare i sin kravställan och i förlängningen kvalitetssäkra sina konsulttjänster. Syftet med studien har varit att undersöka hur företag X kan skapa en röd tråd där kundernas krav och förväntningar identifieras, infrias och följs upp. LÄS MER

 4. 4. Long Term Storage in a Surveillance Environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Anton Danewid; Petter Andersson; [2019]
  Nyckelord :Long Term Storage; Video surveillance; Cloud storage; Magnetic tape; NAS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : New legal requirements force organizations to increase their data retention of video surveillance for up to a year. This amount of video data requires very large storage capacities, which will drive up the costs for the end user by a large amount. LÄS MER

 5. 5. Real-time Entanglement of Auger and XPS-electrons: a preliminary investigation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Philip Johansson; [2019]
  Nyckelord :Entanglement; Auger; Auger decay; photoemission; XPS; ED; exact diagonalization; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this work, we employ a semi-classical approach to light matter interaction to describe and char- acterize spin configurations resulting from quantum correlations between electrons created by a photoemission event and by the following Auger decay. The system studied consists of three atomic levels and two continua. LÄS MER