Sökning: "svartlut"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet svartlut.

 1. 1. Modified lignin as replacement of carbon black in elastomers- For the development of sustainable tyre technology : The substitution of carbon black with modified lignin- Green tyre technology

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Mostafa Ahmed Ismail; [2020]
  Nyckelord :lignin; tyre rubber; elastomeric materials; esterfication;

  Sammanfattning : Due to its large flexibility, low-price, large availability, and properties lignin is seen as an important compound with a wide range of applications. The increasing demand of fossil-based rubber materials is causing a serious threat to the environment and it is contributing to plastic- and marine pollution, ozone depletion and carbon dioxide emission (CO2) [1,2]. LÄS MER

 2. 2. Metod för provtagning av svartlut och analys av såpa i svartlut

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Inger-Johanne Hjalmarson; [2019]
  Nyckelord :Black liquor; centrifuge; sampling; sulphur soap; tall oil; Centrifugering; provtagning; svartlut; såpa; tallolja;

  Sammanfattning : In paper pulp production, many details can be optimized. For optimal separation of soap from black liquor, it is important to know the amount of soap in the black liquor. A project to produce a method for sampling black liquor and a method for measuring how much soap is present in black liquor by centrifugation was done at Södra Cell Mönsterås. LÄS MER

 3. 3. Biodrivmedel från lignin

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Darius Kvainauskas; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lignin är en molekyl som finns i alla växter och kan användas för att framställa nya generationens biodrivmedel. Ligninbaserade biodrivmedel är bra från en miljöaspekt för att det minskar växthuseffekten, men också för att utvinningen av svartlut kan effektivisera tillverkning av pappersmassa. LÄS MER

 4. 4. Lutens kretslopp på Södra Cell Värö

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniel Ericsson; Ida Lagergren; [2017]
  Nyckelord :Södra; Södra Cell; pappersmassabruk; lut; vitlut; svartlut; tunnlut; brännlut; tjocklut; grönlut; säkerhet; frätande;

  Sammanfattning : Rapporten handlar om lutens kretslopp på Södra Cell Värö, dess betydelse för pappersmassaproduktionen samt riskerna som finns vid användning av lut. Lut används när pappersmassa framställs på Södra Cell Värö (sulfatprocess). Kokeriet kokar träflis, tunnlut (svartlut) och vitlut. LÄS MER

 5. 5. Elektrobränsle via svartlutsförgasning : Teknoekonomisk analys av implementering av elektrolysör i biometanolproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Joel Weddig; [2017]
  Nyckelord :Electrofuels; Gasification; Methanol; Black liquor; Electrolyzer; Biomass; Elektrobränsle; Förgasning; Metanol; Svartlut; Elektrolysör; Biomassa;

  Sammanfattning : Med mer och billigare förnybar, intermittent el på marknaden har intresset för elektrobränsle ökat. I denna studie utvärderas tekno-ekonomiskt om elektrobränslekoncept kan vara fördelaktigt att implementera i en förgasningsanläggning för svartlut med nedströms metanolsyntes. LÄS MER