Sökning: "task-construction"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet task-construction.

 1. 1. Den illusoriske mottagaren : En fallstudie om mottagaranpassning i Svenska 3 på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christel Törnskog; [2022]
  Nyckelord :T L writing; task-construction; audience awareness; tribute speech; scholastic norms; skrivundervisning; uppgiftsinstruktion; ut-text; hyllningstal; skolsk kontext;

  Sammanfattning : Trots att mottagaren är tungt viktad genom gymnasieskolans återkommande kunskapskrav visar studier hur mottagaren tenderar att förbli otydlig eller odefinierad i skolans uppgiftsinstruktioner. Syftet med denna studie är därför att erbjuda ett kunskapsbidrag om den mottagarmedvetenhet som formas inom svenskämnet, närmare bestämt inom kursen Svenska 3. LÄS MER

 2. 2. Förmågor i uppgiftskonstruktion : En analys av uppgiftskonstruktioner i svenskämnet i relation till teorin om multipla intelligenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sebastian Hellvin; [2017]
  Nyckelord :Task construction; abilities; multiple intelligences; content analysis; Swedish; Uppgiftskonstruktion; förmågor; multipla intelligenser; innehållsanalys; svenskämnet;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur svensklärares uppgiftskonstruktioner möter elevers olika förmågor. Med utgångspunkt i Gardners teori om multipla intelligenser definierade jag olika kategorier av förmågor som motsvarade de olika intelligenserna i tretton olika uppgiftskonstruktioner för svenskämnet i gymnasieskolan. LÄS MER