Sökning: "tekniska medel"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden tekniska medel.

 1. 1. Varför informellt samarbete? : En fallstudie av det mellankommunala samarbetet 4M

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Philip Rivander; [2020]
  Nyckelord :soft space; governance; rescaling; strategisk planering; mellankommunal samverkan; 4M;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker ett fall av informellt samarbete vid namn 4M som uppstått på mellankommunal planeringsnivå mellan fyra kommuner: Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Studien har undersökt orsaker till varför informellt samarbete uppkommer och hur informellt samarbete förhåller sig till lagstadgad formell planering. LÄS MER

 2. 2. Dynamiska blockeringsförelägganden mot internetleverantörer - En förutsättning för vitesförbudets överlevnad i en digitaliserad värld?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Ollila; [2019-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att förhindra intrång i immateriella rättigheter på internet kan rättighetshavare ansöka om blockeringsförelägganden mot internetleverantörer som, genom att tillhandahålla internetuppkoppling, möjliggör intrång i immateriella rättigheter på internet. En rättighetshavares ansökan om ett blockeringsföreläggande måste innehålla ett precist och klart avgränsat förbudsyrkande. LÄS MER

 3. 3. Etanol som drivmedel : En analys av etanolbränslets minskade användning och dess framtidsutsikter

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Caroline Nordhammer; Amanda Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Ethanol; E85; biofuel; high proportion blend; transportation; Swedish climate goals; Etanol; E85; biobränsle; höginblandning; transport; Sveriges miljömål;

  Sammanfattning : The use of biofuels within the Swedish transport sector has increased, although the use of ethanolhas decreased considerably since 2011. The purpose of this report is to examine why and onwhat grounds this decrease has occurred. Furthermore the report aims to discuss whether thisdevelopment is beneficial to reaching the climate goals of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Prata med matte i munnen : En intervjustudie om hur lärare ser på, arbetar med och bedömer den muntliga kommunikationsförmågan i matematik för elever i årskurs 4-6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Tiburzi; [2019]
  Nyckelord :bedömning; kommunikation; matematik; metoder;

  Sammanfattning : I denna studie har det funnits en strävan efter att bidra med kunskaper om hur lärare ser på, arbetar med och bedömer kommunikationsförmågan i matematik i årskurs 4-6 För att åstadkomma detta har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Fem erkänt skickliga lärare har intervjuats utifrån tre teman; synen på kommunikationsförmågan, vilka metoder och aktiviteter de använder sig av i undervisningen för att främja elevernas utveckling samt hur de bedömer kommunikationsförmågan. LÄS MER

 5. 5. Energy Policies and Directed Technical Change : How Governments Incentivize Firms to Invests in Renewable Energy innovation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Christopher Roberts; [2019]
  Nyckelord :Renewable energy; Policies; Firm; Innovation; Demand-pull policies; Technology-push policies; Carbon tax and Transition-phase.; Förnyelsebar energi; Politik; Företag; Innovation; efterfråga stimulanspolitik; teknikstimulanspolitik; Koldioxidskatt; övergångsfas;

  Sammanfattning : Policies are regarded as the most important instrument in redirecting invention Policies are regarded as the most important instrument in redirecting invention investments away from fossil fuel technologies towards renewable energy technologies. Despite the importance and urgency in decarbonizing the economy, the literature on how different energy policies effect the development of renewable energy technologies is relatively scarce. LÄS MER