Sökning: "thermal aging"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden thermal aging.

 1. 1. Passformen av polymera 3D-printade stabiliseringsskenor beroende på printningsvinkel och åldring

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Alina Hellstrand; Veronika Pugner; [2021]
  Nyckelord :3D-printing; build angle; fit; splint appliance; thermal cycling; 3D-printning; passform; printningsvinkel; termocykling; stabiliseringsskena;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande in vitro-studie är att undersöka passformen på ett 3D-printat polymerbaserat material för stabiliseringsskenor över tid, framställt i två olika printningsvinklar.  Material och metod: 16 provkroppar tillverkades av Keysplint soft® Clear for Carbon® Printers och delades in i två grupper beroende på printningsvinkel. LÄS MER

 2. 2. Optimizing Control Algorithm for Indirect Liquid ThermalManagement of Batteries : A Study Executed at Northvolt

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mantas Petrosius; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The vast expansion of intermittent sustainable energy generation has favoured a gradual adoption of lithium-ion batteries in various industrial and automotive applications. Despite its many inherent merits, this storage technology is very vulnerable to temperature variations: the performance and lifespan of LIBs are substantially influenced by their load cycles, thermal behaviours, and operating temperature range. LÄS MER

 3. 3. Lifetime prediction of a polymeric propellant binder using the Arrhenius approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Johannes Bohlin; [2021]
  Nyckelord :Polymer; Thermal-oxidative degradation; Lifetime prediction; Propellant; Arrhenius; Aging experiments; Diffusion-limited oxidation;

  Sammanfattning : The thermal-oxidative degradation of a crosslinked hydroxy-terminated polybutadiene (HTPB)/cycloaliphatic diisocyanate (H12MDI) based polymer, which is commonly used as a polymeric binder in propellants, is investigated at temperatures from 95°C to 125°C with the aim of estimating the lifetime of the material in storage conditions (20°C) using the Arrhenius approach. Furthermore, the effect of antioxidants and to a lesser extent plasticizer on the degradation process was also studied. LÄS MER

 4. 4. Övervakning av kapacitetsbegränsningar i kraftsystemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Jonas Leander Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Elkraft; övervakning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet genomförs med Vattenfall Eldistribution som uppdragsgivare. Parter inom företaget anser att driftövervakningen idag sker aningen konservativt och traditionsbundet. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of alternative, sustainable polymer materials in regard to mechanical properties and sustainability

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Hanna Axelsson; Joaquin Rudervall; [2021]
  Nyckelord :sustainability; polymers; LCA; mechanical properties; testing; biobased; plastic; recycled; polymer technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : We live in a world where products are consumed at an ever increasing rate, and where responsibility for the waste created is seldom taken. Plastics are in many ways wondrous materials, but they put a big strain on the environment, both in production and as waste. LÄS MER