Sökning: "time stepping"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden time stepping.

 1. 1. Procedural Generation of Modern 3D Cities

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Theodor Angergård; Marcus Ansamaa; Alexander Arvidsson; Jacob Eriksson; Anton Håkansson; Viktor Truvé; [2020-10-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper investigates how techniques in Procedural Content Generation (PCG)can be combined with computer graphics theory to generate digital 3D cities suitablefor use in media such as games, movies, and advertisements. This research wasconducted to discover ways to alleviate the otherwise time-consuming process ofmanually modeling such cities. LÄS MER

 2. 2. Efficient Calculations of Two-Dimensional Radar Cross-Section Using DGFEM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Daniel Persson; [2020]
  Nyckelord :numerical methods; DGFEM; discontinuous Galerkin; finite element method;

  Sammanfattning : A two-dimensional discontinuous Galerkin finite element method algorithm in the time domain was developed for calculation of the radar cross-section of an arbitrary object. The algorithm was formed using local nodal basis functions in each element and coupling them via numerical upwind flux. LÄS MER

 3. 3. A Study of Time-Stepping Methods for Optimization in Supervised Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH; Lunds universitet/Matematikcentrum

  Författare :Kassem Shehadeh; [2020]
  Nyckelord :Supervised machine learning; optimization; time-stepping methods; neural networks; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In supervised machine learning, training neural networks requires solving optimization problems. These problems can be restated as gradient flow problems and solved numerically using time-stepping methods. LÄS MER

 4. 4. Stepping Down Fatigued or Not: What Makes Flight Crews Decide to Step Down From Duty.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Vincent Steinmetz; [2020]
  Nyckelord :Fatigue; Variability; Aviation; FRMS; Fatigue Risk Management; Flightcrew; Decision making; NDM; RPD; Complexity; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : With the emergence of industrialisation, the work-life balance has become a point of discussion in many industries, among which the aviation industry. Distortions in the work-life balance became especially apparent when 24/7 economies evolved, and industries made a transition to facilitate and serve these economies. LÄS MER

 5. 5. ”Man är ju medborgarnas ögon och öron” : En kvalitativ studie av lokalredaktörers syn på sin roll i dagens medielandskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lina Andersson; [2020]
  Nyckelord :local journalism; local editor; rural Västerbotten; journalistic role; identity; democracy; lokaljournalistik; lokalredaktör; Västerbottens inland; journalistrollen; identitet; demokrati;

  Sammanfattning : Med avstamp i dagens medielandskap och med tanke på att dagstidningar dragit ned på journalister och särskilt journalister på lokalredaktioner de senaste tio till femton åren, så har syftet med den här uppsatsen varit att studera hur de kvarvarande lokalredaktörerna i Västerbottens inland ser på sin roll, vad som driver dem samt vilka utmaningar och möjligheter de har i sitt arbetsliv på daglig basis. Kvalitativa intervjuer gjordes med alla sju lokalredaktörer som just nu arbetar i Västerbottens inland och sedan analyserades deras uttalanden genom teorier kopplade till lokala medier och demokrati, ett medielandskap i förändring samt yrkesroll och identitet. LÄS MER