Sökning: "torg"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade ordet torg.

 1. 1. Den bebyggda miljöns påverkan på trygghet och säkerhet : En komparativ studie av Skogås torg och Turebergs torg

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Transportplanering

  Författare :William Pettersson Capasso; Linus Berggren; [2021]
  Nyckelord :Illumination; Crime prevention; CPTED; Green spaces; Camera surveillance; Security; Safety; Skogås torg; Turebergs torg; Belysning; Brottsprevention; CPTED; Grönska; Kameraövervakning; Säkerhet; Trygghet; Skogås torg; Turebergs torg;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur tryggheten och säkerheten påverkas av denfysiska planeringen av offentliga platser med inriktning på torg. För att uppfylla detta syftehar en litteraturstudie samt två fallstudier av Skogås torg och Turebergs torg gjorts. LÄS MER

 2. 2. Tensta City Hall

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hanna Bergström; [2021]
  Nyckelord :Tensta; betong; stadshus; kommunhus; publikt; kontor; mötesplats; medborgare;

  Sammanfattning : A city hall is a building for the inhabitants, a building where the administration of inhabitants is being held but also where the people are encouraged to take part in public space and give it their form. The city hall is a room for social interactions and architecture’s interaction with local democracy. LÄS MER

 3. 3. Optimizing an electricity contract to save money while also alleviating the grid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Oscar Dellham; Eric Swanmark; Pontus Gustavsson; Edvin Sundberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study, the usage of charging posts at S:t Eriks torg in Uppsala was investigated with a goal of reducing the energy consumption and thereby decrease electricity costs for UPAB, but also to alleviate the grid because of Uppsala grid’s capacity shortage. Using energy consumption data from the parking lot, we processed the information, analyzed the data, and identified trends and patterns to gather a basis for problem solving. LÄS MER

 4. 4. Att uppleva regn genom landskapsarkitektur : två gestaltningsförslag i Karlfeldtsparken, Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Burén; [2021]
  Nyckelord :regn; vatten; upplevelse; landskapsarkitektur; design; sensorisk; arkitektur; sinnen; väderdesign;

  Sammanfattning : Vi tenderar att stanna inomhus när det regnar. Det är sällan vi använder våra parker och torg när regndropparna börjar att falla, och det är också relativt sällan det går att använda en park eller ett torg när det regnar. Många av våra gemensamma utemiljöer är gestaltade för att användas vid uppehåll och sol. LÄS MER

 5. 5. Elbilen och dess infrastruktur - En kombinerad litteratur- och fallstudie om platser för laddinfrastruktur och betalningsmodeller

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Johanna Ekblom; [2021]
  Nyckelord :electric vehicles; electric cars; charging infrastructure; charging locations; municipality; payment methods; Sweden.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The development surrounding electric vehicles has made a leap forward in the last two decades. More and more people buy electric vehicles, especially cars, both around the world and in Sweden. To accommodate the rise in electric cars, governments and municipalities need to invest in charging infrastructure. LÄS MER