Sökning: "torg"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade ordet torg.

 1. 1. Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Svedmyr; [2019]
  Nyckelord :strandpromenad; Skeppsholmsviken; Södra Djurgården; vattenkontakt; rekreation;

  Sammanfattning : Stockholm är en stad uppbyggd av ett skärgårdslandskap där hav och land möts. Mängden vatten och närheten till den är något som värdesätts högt. Människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt, i gröna miljöer samt i miljöer med inslag av vatten. LÄS MER

 2. 2. Utformning av offentliga rum : Sambandet mellan människan och den fysiska utformningen av offentliga torg

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Clara Sjöberg; Mikaela Ledin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Logistiksamordningsprogrammet Myloc Construction

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Omar Issa; Hadi Issa; [2019]
  Nyckelord :Myloc; logistics coordination tools; logistics; construction logistics; efficiency improvement.; Myloc; logistiksamordningsverktyg; logistik; bygglogistik; effektivisering;

  Sammanfattning : En av de största utmaningarna i dagens byggbransch är logistikfrågan, fler och fler projekt påverkas av logistikutmaningar och det är av stor vikt att dessa utmaningar granskas och åtgärdas. Allt fler företag har börjat hantera dessa utmaningar med hjälp av olika logistiksamordningsverktyg för att spara tid, få bättre överblick och planering över materialflödet, minska skador med flera. LÄS MER

 4. 4. Trygga torg : En studie av torg ur ett trygghetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hanna Jarlegård; Bastien Lacombe; [2019]
  Nyckelord :Civil engineering; urban planning; squares; perceived safety; public space; architecture; physical design; lightning; greenery; overview; visibility; maintenance;

  Sammanfattning : Trygghetsarbete ärnågot som både statliga myndigheter och kommuner intresserar sig för. Kommunernämner gärna i sina översiktsplaner att trygghetsfrämjande åtgärder ska vidtasoch att områden ska utvecklas med hänsyn till tryggheten. LÄS MER

 5. 5. Human Behaviour & Urban Squares : A Public Life Study of Kungsträdgården and Sergels Torg

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Johan Mattsson; [2019]
  Nyckelord :public life; public space; squares; urban design; people-friendly; Kungsträdgården; Sergels Torg; Stockholm; public life study; public; space; people; human; activity;

  Sammanfattning : Some public squares experience large amounts of human activity and some experience very little, even though external conditions between them create comparable opportunities for public life. The field of public life studies observes the human activity of public spaces and presents principles that predicts human public behaviour to gain a better understanding for what elements of space people are attracted to. LÄS MER