Sökning: "travel behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden travel behavior.

 1. 1. Economic Preference and Attitudes Towards Alternative Ways to Finance Public Transport

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ellinor Bernsro; Jimmy Sandgren; [2021-08-17]
  Nyckelord :economic preferences; travel behavior; public policy; fare-free public transport; Västra Götaland;

  Sammanfattning : The public transportation system in the region of Västra Götaland elicits quick and efficient travel, while, simultaneously, decreasing the negative effects of driving. However, the system suffers from various problems, mainly fare-evasion. LÄS MER

 2. 2. Shame to cool? : An empirical study on how Flygskam has affected demand for domestic flights in Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Angelica Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Flygskam; Flight shame; Social norms; Externality; Consumer choice; Synthetic control method;

  Sammanfattning : Throughout the last few years, Flygskam, a norm against air travel, has grown steadily in Sweden due to its emissions. Flygskam is a Swedish word referring to the shame that follows air travel since it runs counter to the norm behavior. LÄS MER

 3. 3. Crisis Management and Early-Stage Greek Startups : The case of COVID-19 pandemic crisis

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Emmanouil Adamopoulos; Wasim Malik; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; Crisis Management; Crisis Management Model; Innovation; Qualitative Study; Startups; Thematic Analysis;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic had a worldwide economic effect, and it seems to have produced a challenging economic climate for startups to work in. Thus, the aim of this degree project is to investigate how startups survived the financial and organizational crisis caused by the COVID-19 pandemic, and what was the role of their employees during the crisis. LÄS MER

 4. 4. Sverige genom främmande ögon: En kvalitativ studie om hur tvärkulturell kommunikation kan stärka ett internt platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Maxilia Davidson; Emelie Rosdahl; [2021]
  Nyckelord :tvärkulturell kommunikation; intern platsvarumärkning; etnocentrism; semiotiska resurser; cross-cultural communication; internal place brand; ethnocentrism; semiotic resources; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har skett stora förändringar i resebeteendet, inte minst under covidpandemin. Det ökade intresset för att resa inom landet förväntas bestå och ett lands varumärke samt identitet spelar en betydande roll för turistnäringen. LÄS MER

 5. 5. Digitala puttar : Hur kan dess implementation påverka människors beteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Therese Bulai; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är ett pågående problem och på flera fronter arbetas det aktivt för att bromsa växthuseffekten. Ett tillvägagångssätt är att påverka människors beteeden och val där en metod är att nyttja puttar. LÄS MER