Sökning: "urbanism"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet urbanism.

 1. 1. Citizens resisting Smart Cities’ initiatives : The case of Concepción (Chile) and the R+D PACYT project.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Natalia Belén Sandoval Quezada; [2021]
  Nyckelord :Smart cities; urban social conflict; right to the city; flagship projects; corporate storytelling; placebo interventions.;

  Sammanfattning : Parque Científico y Tecnológico (PACYT, Science and Technology Park) is a large-scale R+D project that seems to be framed in a Smart City plan for Concepción, Chile, which the media has presented as “the Chilean Silicon Valley” (Araus, 2015; Tele13, 2019) and promises to bring not only research and development opportunities for the city but also thousands of direct and indirect jobs (Estudio Interdiseño, 2018; la Tercera, 2015) carried out by PACYT Corporation. Nonetheless, voices have raised to question the construction of the 91 hectares initiative, and some of them have even organized in citizen groups targeting the creation of the urban complex, which actively share information contesting the PACYT through social media, and coordinate activities to protest and spread the word. LÄS MER

 2. 2. Tunnelbanan och förorten : En studie om tunnelbanans påverkan på Stockholms nordvästra förorter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johan Persson; [2021]
  Nyckelord :Tunnelbana; Tidsrymd; Regionala stadskärnor; Barkarbystaden; New Urbanism;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om besluten som ligger till grund för expansionen av tunnelbanan i nordvästra Stockholm och dess påverkan på skapandet av en ny stadsdel utanför Stockholms innerstad. Frågeställningarna är grundade på frågor kring varför tunnelbanan förlängs mellan Akalla och Barkarby? Hur blir resan mellan Barkarby Station och Akalla blir mer tidseffektiv sett till dagens kollektiva transportmedel? Hur påverkar tunnelbanans expansion konstruerandet av en stadsdel i New urbanism? För att besvara frågeställningarna och syftet har en kvalitativ textanalys genomförts med en induktiv metod. LÄS MER

 3. 3. Pandemins påverkan på stadskärnan : Vilken effekt har Covid-19 haft på Umeå stadskärnan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Jacob Foconi; [2021]
  Nyckelord :Urbanism; City center; Pandemic; Urban crisis planning; Attractiveness; The New Normal; Post-Pandemic urbanism.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand the short- and long term implications of the Covid-19 virus on the city center and what is done to revitalize it to a more attractive and available place. This case study is done on Umeå city center, where the municipality is going through a massive transformation and plans to increase its population size from 130 000 to 200 000 by 2050. LÄS MER

 4. 4. Form-based codes och design codes i en svensk planeringskontext : En komparativ studie mellan länder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mårtensson Johanna; [2021]
  Nyckelord :Development control; Detailed plan; Quality program; Architecture policy; New Urbanism; Transect; Sweden; USA; England; Urban planning; Bebyggelsereglering; Detaljplan; Kvalitetsprogram; Arkitekturpolicy; Nyurbanism; Transekt; Sverige; USA; England; Stadsplanering;

  Sammanfattning : System för planering och bebyggelsekontroll måste hantera många utmaningar. Svårigheterna och den påverkan dessa system har på den fysiska miljön gör ämnet ständigt aktuellt att undersöka och försöka utveckla. Examensarbetet gör detta genom att jämföra systemet i Sverige med det i andra länder. LÄS MER

 5. 5. Age segregation: An explorative discussion - manifesto- about the role of architecture as a tool of age integration

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Valentina Rapuano; [2021]
  Nyckelord :Age; Age Segregation; Integration; Manifesto; Explorative Discussion; Storytelling; Architecture; Urbanism; Innovative Cityplanning; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This thesis takes upon the explorative discussion of the role of architecture as a tool of age integration, which means this is a manifesto appealing to the architectural discourse. The thesis started off with the goal to design a facility that is age inclusive, but after conducting research and discovering different places that work with this concept, my aim has shifted. LÄS MER