Sökning: "Referensgrupper"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Referensgrupper.

 1. 1. Köpbeteende hos studenter gällande val av laptop : Varumärkeslojalitet och påverkan av referensgrupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Robin Kedmark; Adam Tewodros; [2022]
  Nyckelord :Laptops; Consumer behaviour; Brand loyalty; Brand awareness; Reference groups; Word of mouth; Perceived quality; Laptops; Konsumentbeteende; Varumärkeslojalitet; Varumärkeskännedom; Referensgrupper; Word of mouth; Upplevd kvalité;

  Sammanfattning : This study examines students in Sweden between the ages of 20-30 and examines their purchasing behaviour regarding choice of laptops. This paper will study the effects of brand loyalty and reference group and how it affects the consumers choice of brand. This study uses a qualitative method to gather information. LÄS MER

 2. 2. Offentlig upphandling i Sandvikens kommun : -en studie om ökad hållbarhet vid inköp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Mårten Ferm; Ammie Hellberg; [2022]
  Nyckelord :Green public procurement; Municipality; Social- and ecological sustainability;

  Sammanfattning : Under 2018 betalade Sveriges myndigheter, kommuner och regioner ut totalt 847 miljarder kronor till privata företag och av dessa kan 800 miljarder kopplas till offentliga upphandlingar. Den summan uppgår till ca 20% av Sveriges Bruttonationalprodukt. LÄS MER

 3. 3. "Där är hon svensken, här är hon utlänningen"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mate Capin; [2022]
  Nyckelord :Fördomar; främlingsfientlighet; fältarbetare; bruksorter; flyktingar; ungdomar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med en fenomenologisk ansats, som grundar sig på intervjuer med sex fältarbetare på två fritidsgårdar på två bruksorter i södra Sverige. Syftet med denna uppsats är att belysa och öka förståelsen hur ett fenomen som den stora migrationsvågen år 2015 kan påverka barns och ungdomars fördomar och främlingsfientlighet. LÄS MER

 4. 4. Hur gröna är gröna initiativ, egentligen? : En studie om den hållbarhetsrelaterade marknadsföringens inverkan på kritiska antikonsumenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Laila Hanna Amsso; Jad Merhebi; Kristian Kocevski; [2021]
  Nyckelord :Green marketing; Green demarketing; CSR; Motives; Consumption; Nonconsumption; Perception; Association; Circularity; Skepticism; Green marketing; Green demarketing; CSR; Motiv; Konsumtion; Antikonsumtion; Perception; Association; Cirkularitet; Skepticism;

  Sammanfattning : Allt fler företag börjar engagera sig i viktiga miljöfrågor till följd av den allvarliga klimatkrisen och pandemin har varit en bidragande faktor till detta uppvaknande. Det här är något som är synbart i företags olika marknadsföringskampanjer. LÄS MER

 5. 5. Reflecting and adjusting in large-scale Agile software development : A case study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper

  Författare :Emil Wahl; [2020]
  Nyckelord :Agile Methodology; Agile principles; challenges; process improvement; Agil metodik; Agila principer; utmaningar; processförbättring;

  Sammanfattning : Background. Agile software development has seen increased use in large-scale projects in recent times. Many larger corporations transition from using a traditional plan-driven approach for developing software to applying the Agile methodology within its processes. LÄS MER