Sökning: "work-in-process"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet work-in-process.

 1. 1. Att göra någonting av ingenting [att göra ingenting av någonting]

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Jennifer Caneva; [2020-07-08]
  Nyckelord :textil konst; text dialog; konstnärliga strategier; ; det ovissa; perception; tänkande-i-handling; konst inifrån och ut; work-in-process;

  Sammanfattning : Mitt konstnärliga utövande rör sig mig mellan olika uttryck upplevelsebaserad konst och kunskapssökande undersökningar. Dekonstruktion har drivit mitt arbete till en textbaserad dialog med intentionen att integrera textil som subjekt, skifta perspektiv och expandera mina erfarenheter av vad konstnärligt utövande kan vara. LÄS MER

 2. 2. Identifying factors that cause inventory build-ups and how to solve it

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anders Eriksson; Anes Music; [2019]
  Nyckelord :Lean; KANBAN; Internal logistics; FIFO; Inventory build-ups; standardized work;

  Sammanfattning : Companies have put much focus on production systems to generate and maintain competitiveness which has contributed in less focus to logistics. The material flow is the process after the main processes and has therefore been regarded as “unimportant”. LÄS MER

 3. 3. Input Data Analysis for Detailed Flow Simulation of Manual Assembly Lines

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :David Kurbanov; Cristóbal Gómez; [2019]
  Nyckelord :Simulation; Plant simulation; Expert fit; Assembly line; Data collection; Losses;

  Sammanfattning : This thesis work was carried out at a manufacturing plant in Sweden and they are producing a different kind of components for the company. This thesis work was about an assembly line in the factory where they needed a simulation model in Plant Simulation. LÄS MER

 4. 4. Time study and flow-simulation : Current and future analysis

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rasmus Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Time study; flow simulation; discrete-event simulation; lean; throughput; data collection;

  Sammanfattning : Discrete-event simulations are increasingly being used to solve problems and to aid in decision making which are proving useful in the manufacturing industry. The main aim for this thesis was to compare the current production line and how implementing changes for a future state as a supporting basis for making the decision. LÄS MER

 5. 5. Analysis of material flow and simulation-based optimization of transportation system : The combination of simulation and Lean to evaluate and design a transportation system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Fredrik Vuoluterä; Oliver Carlén; [2018]
  Nyckelord :FACTS; simulation; AGV; transportation; system; lean; lean production; optimization; SMO; SBO; multi-objective; discrete; event; discrete-event; DES; simulation-based; material handling; kaizen; time study; simulering; optimering; transport; värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : The thesis has been performed in cooperation with a Swedish manufacturing company. The manufacturing site of the company is currently implementing a new machine layout in one of its workshops. The new layout will increase the product flow to another workshop on the site. LÄS MER