Sökning: "Laptops"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet Laptops.

 1. 1. Utbytesstudenters digitala PIM-strategier : En kvalitativ studie bland data- och systemvetare vid Uppsala universitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Klara Mårtens Rodriguez; [2023]
  Nyckelord :Digital environment; Digital preservation; Personal Information Management PIM ; Personal archives; Information behavior; Information experience; Information retrieval; Datalagring; digital miljö; digitalt bevarande; digital organisering; informationsbeteende; Personal Information Management PIM ; personarkiv; informationsupplevelse;

  Sammanfattning : Introduction. The aim of this master thesis is to examine how students at Uppsala university manage, organize, and preserve their study-related information in a digital environment. LÄS MER

 2. 2. Köpbeteende hos studenter gällande val av laptop : Varumärkeslojalitet och påverkan av referensgrupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Robin Kedmark; Adam Tewodros; [2022]
  Nyckelord :Laptops; Consumer behaviour; Brand loyalty; Brand awareness; Reference groups; Word of mouth; Perceived quality; Laptops; Konsumentbeteende; Varumärkeslojalitet; Varumärkeskännedom; Referensgrupper; Word of mouth; Upplevd kvalité;

  Sammanfattning : This study examines students in Sweden between the ages of 20-30 and examines their purchasing behaviour regarding choice of laptops. This paper will study the effects of brand loyalty and reference group and how it affects the consumers choice of brand. This study uses a qualitative method to gather information. LÄS MER

 3. 3. Varumärkets betydelse i köpbeslutet av laptops - spelar det någon roll? : En kvantitativ studie om betydelsen av socialt inflytande, varumärkestillit, varumärkeslojalitet och priskänslighet i studenters köpbeslut av PC och Apple laptops.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Leonthin Strömberg; Ludvig Ahlqvist; Max Zetterlund; [2022]
  Nyckelord :Apple; PC; köpbeslut; varumärkesval; varumärkeslojalitet; varumärkesförtroende; socialt inflytande priskänslighet;

  Sammanfattning : Frågeställning:     1. Hur inflytelserika är de fyra oberoende variablerna: socialt inflytande, varumärkestillit, varumärkeslojalitet och priskänslighet i studenters köpbeslut av laptop?2. LÄS MER

 4. 4. A Comparative Study of Overleaf and Cocalc using Usability Heuristics

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Honey sree Chennamsetty; Swetha Priyanka Katta; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : LaTeX is a fundamental document standard used in many different areas. In contrast to other document tools (such as MS Word), LaTeX contains capabilities that provide more versatility. However, these characteristics may make the format less understandable for new users. LÄS MER

 5. 5. Evaluation, Optimization and Characterization of Miniaturized Triple Band Antennas for Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muzi Cheng; [2022]
  Nyckelord :Antennas; Wi-Fi 6E; Radiation; Resonance; Tuning; Antenner; Wi-Fi 6E; Strålning; Resonans; Tuning;

  Sammanfattning : Antenna is a key component in wireless devices such as cell phones, laptops and smartwatches. With the new generation of Wi-Fi technology: Wi-Fi 6E coming out, 1200MHz bandwidth from 5.925GHz to 7.125GHz is freed for use. LÄS MER