Sökning: "breast treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 360 uppsatser innehållade orden breast treatment.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av hur deras sexuella hälsa har påverkats av bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fatoumata Konte; Serena Goitom; [2024]
  Nyckelord :Breast neoplasms; Breast cancer; Sexual health; Sexuality; Body image; Relationships; Cancer treatments; Patient experience; Literature review; Bröst neoplasmer; Bröstcancer; Sexuell hälsa; Sexualitet; Kroppsuppfattning; Relationer; Cancerbehandlingar; Patientupplevelse; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Sexuell hälsa beskrivs som frånvaro av sjukdom och dysfunktion. Det påverkas av fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualitet. Sjuksköterskans roll och ansvarsområde riktar sig i omvårdnaden. LÄS MER

 2. 2. Increasing Proactive Healthcare: An Automated Approach Within Screening Process For Breast Cancer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Theresia Lundkvist; [2024]
  Nyckelord :Healthcare Processes; Automation; Design Thinking;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most common cancer and 8 700 individuals in Sweden were diagnosed with breast cancer in 2021. Thanks to improved diagnostic methods and more effective treatment, nine out of ten women who develop breast cancer survive. LÄS MER

 3. 3. Self-Supervised Learning for Tabular Data: Analysing VIME and introducing Mix Encoder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Max Svensson; [2024]
  Nyckelord :Machine Learning; Self-supervised learning; AI; Physics; Medicine; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : We introduce Mix Encoder, a novel self-supervised learning framework for deep tabular data models based on Mixup [1]. Mix Encoder uses linear interpolations of samples with associated pretext tasks to form useful pre-trained representations. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av en bröstcancerrelaterad mastektomi : En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av en förändrad kropp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Alicia Thomasson; Stina Hermansson; [2024]
  Nyckelord :Breast cancer; Body image; Mastectomy; Nursing care; Person-centeredness; Bröstcancer; Kroppsuppfattning; Mastektomi; Omvårdnad; Personcentrering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer drabbar många kvinnor världen över. Ett vanligt och effektivt sätt att behandla sjukdomen är genom en mastektomi, som innebär avlägsnandet av en del av, eller hela bröstet. Att genomgå en mastektomi är ofta påfrestande och kräver stöd från både närstående och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter efter mastektomi : en litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  M1-uppsats,

  Författare :Matilda Göransson; Ebba Moensjö; [2024]
  Nyckelord :Breast cancer; Mastectomy; Women; Sense of coherense; Bröstcancer; Mastektomi; Kvinna; Känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor, bröstcancer är den femte största cancerformen som leder till dödsfall. Diagnosen innebär stora omväxlingar för kvinnan vilket påverkar livskvaliteten. Den vanligaste behandlingen för att avlägsna cancern är mastektomi. LÄS MER