Sökning: "värdekartläggning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet värdekartläggning.

 1. 1. Effektivisering av materialflöde med VSM : En fallstudie på DuoBad

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Kämpfer; [2013]
  Nyckelord :value stream mapping; VSM; materialflöde; slöseri; materialstyrning; värdeflöde; värdekartläggning;

  Sammanfattning : Abstrakt Magisteruppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 4FE91E, VT13  Författare: Linda Kämpfer Handledare: Åsa Gustafsson  Titel: Effektivisering av materialflöde med VSM – En fallstudie på DuoBad  Bakgrund: Fokusering på effektiva materialflöden har ökat i betydelse de senaste decennierna. Traditionellt organiserade företag har ifrågasatts till förmån för utvecklandet av en processorienterad syn. LÄS MER

 2. 2. Processförbättring för förkortad produktionsledtid - en fallstudie av Metallmek AB

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Peter Puch; Joel Agnsfeldt; Anders Johannessen; [2006]
  Nyckelord :Produktionsledtid; Processförbättring; Småföretag inom tillverkningsindustrin; Tillverkningsprocessen;

  Sammanfattning : SammanfattningKandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet, Logistikfördjupning, EKL361, VT 2006Författare: Joel Agnsfeldt, Anders Johannessen & Peter PuchHandledare: Åsa GustafssonExaminator: Helena ForslundTitel: Processförbättring för förkortad produktionsledtid - en fallstudie av Metallmek ABBakgrund: Företag är idag verksamma i en konkurrensutsatt miljö som konstant förändras. Kunder ställer allt högre krav då de hela tiden efterfrågar bättre samt innovativa varor och tjänster. LÄS MER