Sökning: "slöseri"

Visar resultat 1 - 5 av 402 uppsatser innehållade ordet slöseri.

 1. 1. Materialhantering i byggproduktion : användning av förnödenhetscontainer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Felicia Johansson; Kajsa Gemfors; [2021]
  Nyckelord :Slöseri; projektkostnad; inköp; lagerhantering; ekonomiska vinningar; avfall; tid; förnödenhetscontainer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Inter-teamsamordning i skagila projekt : En fallstudie på Avanza Bank för att möta beroenden i projektprocessen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Malin Agorelius; Emma Ekström; [2021]
  Nyckelord :agile; agile of scale; agile waste; hybrid organizations; inter-team coordination; inter-team dependencies; multi-team software development; project management; project environment; scagile; software development methods; agil; agilt slöseri; storskaligt agilt; hybrid organisation; interteamberoenden; inter-teamsamordning; mjukvaruutveckling; multi-team; mjukvaruutvecklings metodiker; projektledning; projektmiljö; skagil;

  Sammanfattning : Användandet av agila metodiker har ökat under de senaste decennierna. Detta har lett till en uppskalning av agila metodiker då även stora organisationer vill uppnå fördelarna som kommer med det agila arbetssättet. LÄS MER

 3. 3. Flödeseffektivisering samt slöseriminimering : i en byggarbetsprocess

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andreas Celikovic; Amir Karamehmedovic; [2021]
  Nyckelord :lean; bygg; byggeffektivisering;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om renoveringar i miljonprogrammen och hur man kan effektivisera dessa med hjälp av ett Lean inspirerat arbetssätt. Genom studiens gång kommer man att på djupet analysera de arbetsmoment som i nuläget utförs för en totalrenovering av en lägenhet. LÄS MER

 4. 4. "Lean-tänk" hos en byggentreprenör : På uppdrag av NYAB Sverige AB

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Filip Sundqvist; [2021]
  Nyckelord :Lean; Lean Construction; Bygg; Samverkan;

  Sammanfattning : Hela syftet med denna rapport är att undersöka vad som bidrar till att man brukar klassa det generella slöseriet i byggbranschen till i runda slängar 30 procent. Med tanke på att branschen påverkar hela jordens befolkning på ett eller annat sätt och utgör mer än en tiondel av den globala ekonomin, måste det finnas sätt att minska detta slöseri. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning och nulägesanalys av materialflöde

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Edward Finstorp; [2021]
  Nyckelord :logistik; materialhantering; materialförsörjning; lean;

  Sammanfattning : Introduction: The purpose of the introduction is to provide a description of the background and problem related to logistics in manufacturing companies to develop a deeper understanding in why this subject is important for today’s businesses. The aim for the thesis is to investigate an internal material flow that starts with unloading and ends with point of use, in order to provide suggestions for improvement based on theories on Lean and material handling. LÄS MER