Sökning: "slöseri"

Visar resultat 1 - 5 av 387 uppsatser innehållade ordet slöseri.

 1. 1. "Lean-tänk" hos en byggentreprenör : På uppdrag av NYAB Sverige AB

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Filip Sundqvist; [2021]
  Nyckelord :Lean; Lean Construction; Bygg; Samverkan;

  Sammanfattning : Hela syftet med denna rapport är att undersöka vad som bidrar till att man brukar klassa det generella slöseriet i byggbranschen till i runda slängar 30 procent. Med tanke på att branschen påverkar hela jordens befolkning på ett eller annat sätt och utgör mer än en tiondel av den globala ekonomin, måste det finnas sätt att minska detta slöseri. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och nulägesanalys av materialflöde

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Edward Finstorp; [2021]
  Nyckelord :logistik; materialhantering; materialförsörjning; lean;

  Sammanfattning : Introduction: The purpose of the introduction is to provide a description of the background and problem related to logistics in manufacturing companies to develop a deeper understanding in why this subject is important for today’s businesses. The aim for the thesis is to investigate an internal material flow that starts with unloading and ends with point of use, in order to provide suggestions for improvement based on theories on Lean and material handling. LÄS MER

 3. 3. Flödeseffektivisering och systematisk effektivisering av fabrikslayout vid lokalbyte för Permanova Lasersystem AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Oscar Palmblad; [2021]
  Nyckelord :Value steam mapping; Simplified systimatic layout planning; LEAN; business development; Värdeflödesanalys; Förenklad systematisk lokalplanläggning; verksamhetsutveckling; LEAN;

  Sammanfattning : Marknaden för industriella lasersystem förväntas att växa i framtiden, vilket leder till att producenter utav dessa system måste förbereda sig för att möta marknadens krav. Ett av dessa företag är Permanova Lasersystem AB som arbetar med att ta fram lasersystem, legotillverkning och optik för kunder. LÄS MER

 4. 4. Balansoptimering av monteringslina med mixade produkter : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Dana Al-Said; [2021]
  Nyckelord :Line balancing; manual assembly; balancing loss; mixed products; mixed-model assembly; Line balancing; manuell montering; balanseringsförluster; mixed products; mixed-model assembly line.;

  Sammanfattning : This is a bachelor thesis which handles a balancing problem in a manual assembly line for mixed models. Many product variations that are assembled in an assembly line have different cycle times in each operation in the process. The products that are assembled in the line have also large variations in their lead times. LÄS MER

 5. 5. Intern och vertikal logistik inom projektet Björnflokan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ludvig Forsström; Tobias Lundin; Anton Thorin; [2021]
  Nyckelord :bygglogistik; effektivisering; intern logistik; lean; slöseri; standardisering;

  Sammanfattning : Byggbranschen har under senare år utvecklat logistiken, detta för att konkurrensen på marknaden blivit hårdare och därmed har marginalerna minskat. Denna rapport granskar internlogistisken på projekt Björnflokan i Borås. LÄS MER