Sökning: "vad är en hotellkedja"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vad är en hotellkedja.

 1. 1. Scandic Plaza i Umeå -en ljus framtid till mötes?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Grabbe; Emelie Selldén; [2012]
  Nyckelord :Lojalitet; Hotell; Kundrelationer; Word of mouth; Kundtillfredsställelse; Kundbeteende; Köpprocess;

  Sammanfattning : Scandic Plaza i Umeå är ett av de 160 hotell som ingår i Nordens ledande hotellkedja Scandic. Umeå är en stad med stark tillväxt och har blivit utnämnd till kulturhuvudstad 2014, något som väntas locka tusentals besökare. Vidare har även IKEA bestämt sig för att etablera sig i det kommande köpcentraprojektet Entré Syd. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla sin designförmåga: En studie av dilemman vid webbutvecklingen av Sway

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elin Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Designförmåga; dilemman; designprocess; den rätta känslan; webbutveckling;

  Sammanfattning : En designprocess är unik och en mycket komplex process där det inte finns något facit hur man ska gå till väga eller någon indikator om vad som är rätt eller fel. För att åstadkomma något av god kvalitet fodras ett speciellt handlande från designern; designern måste utveckla sin designförmåga i syfte att förstå designsituationen på bästa sätt, designern måste även under designarbetet lita på sin designförmåga och goda omdöme. LÄS MER