Sökning: "vanessa sjöström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vanessa sjöström.

 1. 1. ”Nu blir vi mer bara som sporadiska deltagare…” En kvalitativ studie om kuratorernas erfarenhet av enskild kuratorsenhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Vanessa De Melo Dias Christiansen; Sarah Wahlfors; [2016]
  Nyckelord :Hospitals counselors; cooperate; professional identity; interaction; counselor; health care; social workers. Sjukhuskuratorer; kuratorer; samverkan; yrkesidentitet; interaktion; hälso-och sjukvården.; Social Sciences;

  Sammanfattning : ”Now, we become just as sporadic participants” A qualitative study experience of individual counselor’s facility A counselor at a hospital is a person who is working with the mental health of the patients. Due to today’s fast-pace society stress and other mental health problems has become more and more common which has led to a higher demand of counselor workers. LÄS MER

 2. 2. Lean‐Transport och dess 10 slöserier Modellanpassning av Lean Productions slöserier på transport

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Vanessa Kasumovic; Fredric Sjöström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E2014:042, I och med den tillväxtprognos som Göteborgs Stad har så kommer även godstransporterna attöka. Syftet med studien är därför att identifiera slöserier i kommersiell godstrafik med hjälp avLean Productions 7 + 1 slöserier. LÄS MER