Sökning: "venture capital covid"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden venture capital covid.

 1. 1. What Enabled the Rapid Swedish M&A Recovery During the Covid-19 Crisis? A Qualitative Research Study Regarding the M&A Recovery in Sweden during 2020 Compared to Previous Crises

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefine Gillbrand; Ebba Tiger Nilson; [2021-06-24]
  Nyckelord :M A recovery; Covid-19; The IT Bubble; The GFC; Liquidity; Private Capital;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. One Year of COVID-19: Venture Capital During Times of Extreme Uncertainty

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Filip Zivkovic; Adam Olsson; [2021]
  Nyckelord :Venture Capital; COVID-19; Venture Capital Activities; Uncertainty; Pandemic;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how Venture Capitalists' activities may have changed due to COVID-19. This is done using a qualitative approach, where eight semi-structured interviews with industry professionals have been conducted. LÄS MER

 3. 3. Covid-19-pandemins påverkan på den svenska Venture Capital-marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Johanna Lee; Ebba Josefsson; [2021]
  Nyckelord :Venture Capital; Crunchbase; Covid-19-pandemin; riskkapital; Social distansering; Venture Capital;

  Sammanfattning : Entreprenörskap och företagande är essentiellt för ekonomisk tillväxt i ett land. Det bidrar med innovativa idéer som utvecklar samhället och möjliggör fler arbetstillfällen. För att entreprenörer och företag ska kunna utveckla dessa idéer krävs kapital, vilket emellertid kan vara svårt att erhålla. LÄS MER

 4. 4. Venture Capital during an economic downturn How VC firms operate during the covid-19 crisis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tom Carlson; Johannes Henriksson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Venture Capital; VC firm; covid-19; startup; investment strategies; screening; portfolio companies; financial crisis; dot-com bubble;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how Venture Capital firms are influenced by the economiceffects caused by the covid-19 pandemic, particularly how the screening and investingprocesses, as well as the management of the portfolio companies are affected. A qualitativeresearch methodology was applied where semi-structured interviews were conducted withVenture Capital firms situated in Sweden. LÄS MER