Sökning: "visualiseringar"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet visualiseringar.

 1. 1. Användning av digitalaverktyg i arbetsmiljö : En studie i hur byggbranschen arbetar meddigitala verktyg för att säkra arbetsmiljön i dagsläget

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nawel Gaouar; Jenny Zhi Qin; [2021]
  Nyckelord :BIM Building Modeling ; VDC; Work Environment; Efficiency; Implementation; Digitization; BIM Building information modeling ; VDC; Arbetsmiljö; Effektivisering; Implementering; Digitalisering;

  Sammanfattning : Digitala verktyg har bidragit till att utveckla och förändra byggbranschen de senaste åren. Idag används i vissa byggföretag digitala verktyg vid planering av större projekt för att planera arbetsmiljöarbetet bättre och minimera de problematiska riskerna. LÄS MER

 2. 2. Systematic and Automatized Hydrogeological Data Capturing for Provision of Safe Drinking Water in Daudkandi, Bangladesh

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Molly Boberg; Märta Selander; [2021]
  Nyckelord :Arsenic; Hydrogeology; Drinking water; Data capture; Bangladesh; GeoGIS; Visualization; Sustainable mitigation; Arsenik; Hydrogeologi; Dricksvatten; Datainsamling; Bangladesh; GeoGIS; Visualisering; Hållbara åtgärder;

  Sammanfattning : Arsenic-contaminated drinking water exposes ~230 million people worldwide to increased risks of several diseases and is considered one of the greatest threats to public health. In Bangladesh, arsenic-contaminated water has been declared the largest poisoning of a population in history, where 39 million people are exposed to arsenic levels above the WHO guidelines (>10 μg/L). LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av React och Vue.js : Visualisering av pandemidata på webben

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Elias Ekekihl; [2021]
  Nyckelord :Google Charts; Vue.js; React; pandemidata;

  Sammanfattning : Pandemier är något som dyker upp lite då och då. Att kunna visualisera data öppnar möjligheten att hitta intressanta mönster och agera på dem. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande Arkitektur: Rummets inverkan på patientens välmående

  M1-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Gabriel Cankalp; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Under min tid som arkitektstudent har jag lärt mig att arkitektur handlar om att arbeta med representationer; hur en fysisk form gestaltas med en inneboende kommunikationsförmåga. Arkitektur verkar genom den mänskliga perception av ett observerat fenomen, inom den sfär där människan relaterar till den fysiska formen. LÄS MER

 5. 5. An iterative design process for visualizing historical air temperature recordings effectively in a single display : A user study on narrative visualizations of geospatial time-dependent data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jussi Kangas; [2021]
  Nyckelord :Information visualization; Air temperature; Effective; Geographic visualization; Time series; Evaluation; Informations Visualisering; Lufttemperatur; Effektiv; Geografisk Visualisering; Tidsserier; Utvärdering;

  Sammanfattning : How to represent data visually in an intuitive and effective way for gaining quick insights is something that the field of visualization deals with. Effective in this context means that a visualization can be understood accurately or rapidly by the viewer. However, how to visualize geospatial time series data effectively is challenging. LÄS MER