Sökning: "wastes"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade ordet wastes.

 1. 1. Lean warehousing: A case study of a Greek warehouse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Theodoros Tziatzios; [2021]
  Nyckelord :Key Words: lean; wastes; lean warehousing; warehousing; 5s lean tool.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: The purpose of this study is to firstly identify and illustrate the problems within a selected warehouse. This dissertation is based on the 5s lean tool and also aims to develop solutions in order the warehouse to work in a more efficient way. LÄS MER

 2. 2. Flödeseffektivisering samt slöseriminimering : i en byggarbetsprocess

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andreas Celikovic; Amir Karamehmedovic; [2021]
  Nyckelord :lean; bygg; byggeffektivisering;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om renoveringar i miljonprogrammen och hur man kan effektivisera dessa med hjälp av ett Lean inspirerat arbetssätt. Genom studiens gång kommer man att på djupet analysera de arbetsmoment som i nuläget utförs för en totalrenovering av en lägenhet. LÄS MER

 3. 3. Examination of a Damaged Slitting Knife using Scanning Electron Microscopy and Finite Element Simulations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Love Öman; [2021]
  Nyckelord :slitting; slitting knives; damage; sem;

  Sammanfattning : At voestalpine Precision Strip AB, the slitting process is used frequently. Slitting is a commonly applied manufacturing technique during sheet metal processing that aims to split large coils of sheet metal into narrower widths. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning och nulägesanalys av materialflöde

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Edward Finstorp; [2021]
  Nyckelord :logistik; materialhantering; materialförsörjning; lean;

  Sammanfattning : Introduction: The purpose of the introduction is to provide a description of the background and problem related to logistics in manufacturing companies to develop a deeper understanding in why this subject is important for today’s businesses. The aim for the thesis is to investigate an internal material flow that starts with unloading and ends with point of use, in order to provide suggestions for improvement based on theories on Lean and material handling. LÄS MER

 5. 5. Flödeseffektivisering och systematisk effektivisering av fabrikslayout vid lokalbyte för Permanova Lasersystem AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Oscar Palmblad; [2021]
  Nyckelord :Value steam mapping; Simplified systimatic layout planning; LEAN; business development; Värdeflödesanalys; Förenklad systematisk lokalplanläggning; verksamhetsutveckling; LEAN;

  Sammanfattning : Marknaden för industriella lasersystem förväntas att växa i framtiden, vilket leder till att producenter utav dessa system måste förbereda sig för att möta marknadens krav. Ett av dessa företag är Permanova Lasersystem AB som arbetar med att ta fram lasersystem, legotillverkning och optik för kunder. LÄS MER