Sökning: "work rotation"

Visar resultat 11 - 15 av 183 uppsatser innehållade orden work rotation.

 1. 11. Collision Avoidance in Low-Speed Maneuvering using Camera Data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Andreas Abramsson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis, an automatic emergency braking is developed using camera data. The vehicle used in the development is a Volvo XC90 equipped with a prototype version of a camera-based, automated parking system. The camera detection output is a 2D version of the static environment populated with obstacles represented by convex hulls. LÄS MER

 2. 12. Växtskyddsstrategier för gotländska grönsaker : morot, potatis och lök

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lovisa Sjöstedt; [2019]
  Nyckelord :Allium cepa; Daucus carota; patogen; skadedjur; Solanum tuberosum;

  Sammanfattning : I detta arbete redovisas litterära grunder om växtskydd för olika skadegörare och patogener för morot, potatis och lök. Dessutom redovisas olika växtskyddsstrategier som används idag av gotländska grönsaks- och rotfruktsodlare för att hantera de mest förekommande formerna av angrepp på morot, potatis och lök. LÄS MER

 3. 13. Odling av svensk lupin : strategier med fokus på ogräshantering

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emil Möller; Carl Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :blålupin; smalbladig lupin; narrow-leaf lupin; lupinus angustifolius;

  Sammanfattning : Människor blir allt mer miljömedvetna och vill inte äta kött i samma utsträckning som tidigare. Därför ökar användningen av protein från växtriket framförallt med protein från exempelvis soja som idag importeras från andra sidan jorden. LÄS MER

 4. 14. Byggbara höga modulhus : Dynamisk analys av punkthus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rickard Häggström; Pär Olsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; Cross laminated timber; Modal analysis; Industrial production; KL-trä; Korslaminerat trä; Modulanalys; Industriell produktion;

  Sammanfattning : I denna studie studerades det hur ett 14 våningar högt bostadshus med en kärna av korslaminerat trä (KL-trä) och färdiga lägenhetsmoduler med regelstomme kan byggas på ett industrialiserat och enkelt sätt. Våningsantalet och produktionstypen fastslogs tidigt, i samråd med RISE, för att effektivt kunna granska ett sannolikt sätt att bygga hus i en nära framtid. LÄS MER

 5. 15. Kravet på byrårotation : En studie om hur revisorer upplever förändringar efter rotationskravet.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Evelina Bergsten; Ivana Puljic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose with the study is to get a deeper understanding regarding whether the new requirement of audit firm rotation has affected the auditors work and the relationship between the auditors and their clients. The study uses a qualitative approach in order to reach the purpose and answer the questions at issue in the best way possible. LÄS MER