Den högteknologiska vårdmiljöns betydelse i omvårdnaden

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Helena Raesalmi; [2007-01-04]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Röntgensjuksköterskeprogrammet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)