Sökning: "Mega-sportevenemang"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Mega-sportevenemang.

  1. 1. Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden : - En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Linnea Bengtsson; Åsa Svensson; [2020]
    Nyckelord :Destinationsbild; Mega-sportevenemang; Uppfattning;

    Sammanfattning : Titel: Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden – En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer Författare: Linnea Bengtsson och Åsa Svensson Handledare: Svante Andersson Examinator: Navid Ghannad Kurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp, internationella marknadsföringsföringsprogrammet, Högskolan i Halmstad, VT 2020. Centrala begrepp: Destinationsbild, mega-sportevenemang, uppfattning Syfte: Uppsatsen syftar på att undersöka och bidra med kunskap om mega-sportevenemang och dess påverkan på destinationsbilden. LÄS MER