Norms, Nudging, and Sustainable Consumption- An interactive online experiment evaluating the impact of descriptive and injunctive norms on the consumption of sustainability labelled products

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Economics

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)