Sökning: "Viktor Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Viktor Johansson.

  1. 1. "Om ingen fröken ser så är det ju okej!" : Hur styrning, makt och normer bidrar till att konstruera barn som subjekt i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

    Författare :Malin Johansson Bröms; Viktor Långdahl; [2021]
    Nyckelord :avvikelse; diskurs; förskola; makt; motstånd; normalitet; normer; styrning;

    Sammanfattning : Förskolan som utbildning och pedagogisk verksamhet är både komplex och mångfasetterad. Här ingår individer i ett kontinuerligt samspel och förskolans personal har som uppdrag att se till både individ och grupp, samtidigt som arbetet genomförs i enlighet med förskolans styrdokument. LÄS MER

  2. 2. Sakernas internet - En säkerhetsrisk : En kvantitativ studie om privatpersoners kunskap gällande IoT-enheters säkerhet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

    Författare :Christer Johansson; Viktor Andersson; [2021]
    Nyckelord :IoT; Internet of Things; internet-connected devices; smart homes; security risks; security flaws; Sakernas internet; uppkopplade enheter; smarta hem; säkerhetsrisker; säkerhetsbrister;

    Sammanfattning : With the constant growth of units connected to the internet, it’s becoming more and more common for private persons to get these units into their homes. With easier accessibility to smart units that can be connected straight to your smart home, and at the same time can make your everyday life easier, may also be the greatest securityrisk of your life. LÄS MER

  3. 3. ”Vill du att jag ska hålla dig i handen pappa?” : Alkoholism och psykisk ohälsa i svensk arbetarlitteratur skildrat ur ett barnperspektiv

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Viktor Johansson; [2021]
    Nyckelord :Alkoholism; Mig äger ingen ; korparna ; Svinalängorna ; fokalisering; psykisk ohälsa;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur alkoholism och psykisk ohälsa skildras i svensk arbetarlitteratur ur ett barnperspektiv. Uppsatsen gör detta genom att undersöka Svinalängorna (2006), Mig äger ingen (2007) och Korparna (2011). LÄS MER

  4. 4. 'The world has changed; these days, women are the ones who are keeping their families'. Gender norms, women's economic empowerment and male capture in the rural Tanzanian poultry value-chain

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Viktor Johansson; [2021]
    Nyckelord :Sustainable Development; Gender Studies; Women s Empowerment; Gender Norms; Poultry; Tanzania;

    Sammanfattning : The study presented in this thesis aimed to explore how gender norms in four rural districts in Kilimanjaro and Lindi Region of Tanzania might influence rural women chicken farmers' economic empowerment when an urban vendor introduces an improved breed of chicken. More specifically, the following aims were explored: the normative expectations for husbands and wives in the communities researched, and how these expectations may influence intra-household negotiation processes following a market-led intervention within the Tanzanian poultry value-chain;                                                                                                                                                                   if and how intra-household resource allocation may be changed if profits were to increase within a women-led business. LÄS MER

  5. 5. Magisteruppsats : Lönsamhet, kapitalstruktur och dess påverkan på marknadsvärdering

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Viktor Johansson; Douglas Werner; [2021]
    Nyckelord :Kapitalstruktur; finansiell hävstång; belåningsgrad; lönsamhet; marknadsvärdering; Trade off; Pecking order; Signaling of debt.;

    Sammanfattning : Title: Profitability, capital structure and its impact on market valuation Background: Capital structure is a topic that financial research has focused a lot on and there are several theories about how companies act and should act with the mix of equity and liabilities in their financing. The continued research on the role of the capital structure and its impact on companies has found that the capital structure has a clear impact on companies' cost of capital, which affects the market valuation of companies. LÄS MER