Kulturella Distinktioner i Svensk Film - en analys av Änglagård och Jalla Jalla med kultursociologiska utgångspunkter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Linda Toebosch; [2003]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Nyckelord: Kultur, Film, Sverige, Invandrare Min studie syftar till att redogöra för vilka kulturella distinktioner som skapas i svenska filmer gjorda av utländska regissörer. Genom en textanalys har jag granskat två filmer och deras skapare, Änglagård av Colin Nutley och Jalla Jalla av Josef Fares. Mer detaljerat utgörs syftet av tre frågeställningar; Hur skildrar de utländska regissörerna Sverige och svensk kultur? Hur ser regissörerna på mötet mellan invandrare och svenskar? Hur ser regissörerna på sig själva? De båda filmerna skildrar en slags kulturell och social sammankomst - det kan röra sig om ett möte mellan svenskar och invandrare, mellan landsbygd och storstadsliv eller etablerade och nykomlingar. Dessa möten karaktäriseras på många sätt av kulturella distinktioner. Man definierar den egna kulturella gruppen genom att beskriva andra i en mer ned-värderande ton. Colin Nutley har med sitt självvalda utanförskap som engelsman beskrivit oss svenskar som misstänksamma, trångsynta och rädda för förändringar. Därmed distanserar han sig från de stereotyper som han själv skapar. För Nutley innebär utanförskapet en frihet att höra till men samtidigt en frihet att stå utanför och uttrycka sig fritt. Josef Fares väljer att inte reta majoritetskulturen och gör istället en karikatyr på sin egen kultur. Trots laddade teman som kulturkrockar och tvångsgiftermål håller sig Fares neutral i värderingarna. Genom kärleken mellan två människor visar han att en integration mellan olika kulturella världar är möjlig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)