Nedladdning av barnpornografi : Ett sexualbrott eller brott mot allmän ordning?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Hanna Rikardsdotter; [2018]

Nyckelord: juridik; straffrätt; barnpornografi; sexualbrott;

Sammanfattning: Ska innehav och betraktande av barnpornografi fortsätta vara ett brott mot allmän ordning eller borde det bli ett sexualbrott? Har det någon betydelse för rättstillämpningen vilket kapitel i brottsbalken som barnpornografibrottet är placerat i, eller skulle en förflyttning bara vara ett sätt att sända en politisk signal? Det är dessa frågor som denna uppsats försöker besvara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)