Sökning: "sexualbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet sexualbrott.

 1. 1. Qui dormit non peccat. En empirisk undersökning av underinstansers bedömning när en tilltalad invänder sexsomni vid anklagelse om sexualbrott

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Fahlén; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sexsomni är en medicinsk diagnos som innebär att sexuella handlingar utförs i ett sovande tillstånd. På senare år har diagnosen introducerats i den juridiska sfären genom en av den tilltalade framställd invändning i brottmål när denne står anklagad för sexualbrott. LÄS MER

 2. 2. Offer eller förövare-i vems ögon? : En netnografisk studie av konstruktioner av offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Joline Ramstedt; Lovisa Landqvist; [2022]
  Nyckelord :Sexualbrott och sexuella trakasserier; offer; förövare; Flashback; Familjeliv; tematisk analys; genusteori; det idealiska offret;

  Sammanfattning : Sexualbrott och sexuella trakasserier kan beskrivas som ett utbrett samhällsproblem, detta trots lagstiftning och verksamheter som arbetar förebyggande mot problemen. Syftet med studien har varit att undersöka hur offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp beskrivs, samt vilka argument som förs gällande deras trovärdighet. LÄS MER

 3. 3. Vägen ut – på särskilda villkor. En tydligare koppling mellan brott och villkorlig frigivning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Folkesson; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Förvaltningsrätt; Administrative law; Villkorlig frigivning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to Swedish law, criminal offenders sentenced to time in prison are generally released after serving two thirds of their sentences. Henceforth, this concept is referred to as parole, which is when a criminal is provisionally released from prison, provided that certain conditions are met. LÄS MER

 4. 4. FRÅN OTUKT TILL OAKTSAM VÅLDTÄKT : En kritisk diskursanalys av attityder och åsikter om sexualbrott från mellankrigstid till nutid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nadia Hagersjö; [2022]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; rättshistoria; historia; juridik; kvinnohistoria; sexualbrott; straffrätt; våldtäkt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka min och läsarens förståelse för sexualbrottens utveckling genom historien, men även att öka förståelsen för de bakomliggande faktorer som låg till grund för de ideologier och perspektiv enligt vilken lagen stiftats. De frågeställningar som besvaras är följande: Hur har diskursen kring sexualbrott förändrats inom svensk rätt från mellankrigstiden fram till idag?  Vilka likheter eller skillnader i form av värderingar och attityder går att utröna i de valda förarbetena? Detta är ett rättshistoriskt arbete där kritisk diskursanalys och hermeneutik används för att analysera det språkbruk som använts och de makthierarkier som fått plats under lagstiftningsprocessen genom historien. LÄS MER

 5. 5. Lås in och kasta bort nyckeln : En kvalitativ genusanalys av män och kvinnors reaktioner på kvällspressens publiceringar om sexualbrott på Facebook

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Simon Wikström; Anna Wallbrandt; [2022]
  Nyckelord :Genus; Facebook; kommentarsfält; sexualbrott; innehållsanalys; publikforskning;

  Sammanfattning : This study analyzes men and women's reactions to the evening press' publications on sexual crimes. The survey intends to answer three questions, how do women and men express themselves in the comment fields on the evening newspapers' publications on sexual crimes, what themes, positions and word choices occur and what similarities and differences are there between the sexes in the comment field. LÄS MER