Som man ropar i skogen får man svar - En diskursanalys av svenska myndigheters framställning av våldsbejakande islamistisk extremism

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Våldsbejakande islamistisk extremism har kommit att bli mer uppmärksammat i det svenska samhället. Det rapporteras dagligen om att unga människor åker och utför terroristklassade gärningar utomlands. Vår studie ämnar att undersöka hur våldsbejakande islamistisk extremism har kommit att framställs av svenska myndigheter samt av den svenska säkerhetspolisen under 2010-talet. Genom att använda Carol Bacchis analysmodell “What’s the problem represented to be?” kommer vi att försöka belysa de diskurser som ligger till grund för hur vi uppfattar problematiken och hur den blir presenterad för oss.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)