Våld i nära relation : – Varför stannade hon kvar?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

Sammanfattning: Våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem, där diskussionen om kvinnans roll i en våldsam relation kan leda till att skuldbelägga kvinnan för att hon stannar kvar, inte gör motstånd och inte håller den våldsutövande partnern ansvarig för våldet.  Arbetets syfte är utifrån kvalitativ metod klargöra de faktorer som kan leda till att kvinnor stannar respektive lämnar sina våldsamma partners. Forskningen angående våld i nära relationer är väldokumenterat, med Lundgrens (2012) normaliseringsprocess och exitprocessen (Holmberg & Enander, 2004) i spetsen för de specifika teorierna. Allmän teori angående våld och aggression av Anderson och Bushman (2002) beskriver att mottagare av våld svarar med liknande beteenden, vilket de specifika teorierna inte framställer. Resultatet visar att upplevelserna från informanterna drar nästan raka paralleller med normaliseringsprocessen och exitprocessen med dåligt självförtroende, beroende av den våldsamma partnern samt tvivel och motstånd som huvudtema. Informanternas upplevelser finner lite stöd från allmän teori utifrån dem själva, men kan kopplas till hur de beskriver expartnernas motivationer och beteenden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)