Sökning: "Normaliseringsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Normaliseringsprocessen.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av att leva i en relation präglad av våld : En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Camilla Larsson; Emelie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Healthcare; Intimate partner violence; Normalization process; Shame; Suffering; Hälso- och sjukvård; Lidande; Normaliseringsprocessen; Skam; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer drabbar främst kvinnor. Normaliseringsprocessen får kvinnan att anpassa sig efter mannen, detta medför isolering, känslor av skam och värdelöshet vilket resulterar i ett lidande. Sjuksköterskans ansvar är att möta och lindra lidande genom ett förhållningssätt som bygger på respekt och empati. LÄS MER

 2. 2. ”Men det tog jag inte riktigt på allvar, för det var ju ett barn!” : En kvalitativ studie om hot och våld mot socionomer på HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Tyra Katarina Petersson; Lennart Wiklander; [2019]
  Nyckelord :HVB-hem; Hot; Våld; Socionom; Perspektivanalys; Normaliseringsprocessen;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna studie har varit att undersöka förekomsten av hot och våld mot socionomer verksamma inom HVB-hem och den enskilda socionomens uppfattning om vad hot och våld är. Samtidigt har vi velat synliggöra vem som bär ansvaret för uppkomsten av hot och våld, enligt den enskilda socionomen, samt vilka behov den enskilde socionomen anser sig behöva för att kunna hantera detta. LÄS MER

 3. 3. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : En kvalitativ studie om bakomliggande orsaker till våldsutövande samt erbjuden behandling för våldsutövarna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Layla Eliassi Sarzali; Johanna Bohlin; [2019]
  Nyckelord :domestic violence; intimate partner violence; normalization process; gender; masculinity; våld i nära relationer; partnerrelaterat våld; normaliseringsprocessen; genus; maskulinitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain and increase knowledge about intimate partner violence, also known as domestic violence. The research questions we aim to answer are how professionals define violence, the causes behind why so many men use violence against their significant other and, furthermore, what kind of support and treatment those men can be offered. LÄS MER

 4. 4. Upplevd relations-tillfredsställelse vid utsatthet för partnervåld och attityder till partnervåld

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linn Al Khatib; Omaima Al Rubaye; Sofie Bodérus; [2019]
  Nyckelord :relationship satisfaction; victimization to partner violence; attitudes to partner violence; normalization process; relations-tillfredsställelse; utsatthet för partnervåld; attityder till partnervåld; normaliseringsprocess;

  Sammanfattning : Partnervåld är ett globalt folkhälsoproblem som drabbar män och kvinnor samt är kostsamt för samhället på grund utav dess konsekvenser. Utsatthet för partnervåld samt attityder till partnervåld är något som kan påverka hur människor mår i sina partnerrelationer. LÄS MER

 5. 5. Mäns erfarenheter kring att vara utsatt för våld i nära relation : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Våldsutsatta män; normaliseringsprocessen; normer om maskulinitet; offerskap;

  Sammanfattning : Stereotyper om våld har genom historien inneburit att mannen ofta förknippats som utövare och kvinnan som ett offer, vilket innebär svårigheter då det är motsatta roller. Mitt syfte med denna studie har varit att undersöka mäns erfarenheter kring att vara utsatt för våld i nära relation. LÄS MER