Sökning: "Normaliseringsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Normaliseringsprocessen.

 1. 1. Det är lättare att bygga starka barn, än att laga trasiga vuxna : En kvalitativ studie om lärares syn på våld mellan elever och det våldsförebyggande arbetet i lågstadiet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Linda Tolonen; Mattias Edlund; [2021]
  Nyckelord :Violence; Violence in primary school; Violence prevention; Teachers´views on violence; Våld; Våld i lågstadiet; Våldsprevention; Lärares syn på våld;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studies syfte är att lyfta fram vikten av att arbeta våldsförebyggande i lågstadiet och vilka hinder som kan finnas. Att arbeta våldsförebyggande handlar om att agera innan något hänt och att lära ut redskap och definitioner av vad våld är och innebär. LÄS MER

 2. 2. "Jag kände mig stolt över att ha brutit mig loss, mot alla odds" : En kvalitativ studie utifrån åtta självbiografier om kvinnors uppbrottsprocess från mäns våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sandra Khoshaba; Monika Mindic; [2021]
  Nyckelord :mens violence against women; domestic violence; the process of leaving; violence; gender perspective; the normalization process of violence; mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; uppbrottsprocessen; våld; genusperspektiv; normaliseringsprocessen;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how eight women, through autobiographies, describe their experiences of leaving a relationship with a violent male partner. Furthermore, the purpose was also to illustrate factors that kept women from leaving the relationship and factors that encouraged them to leave. LÄS MER

 3. 3. “Jag äcklades så av situationen och över mig själv som inte orkade eller förmådde att lämna honom. “ : En kvalitativ studie utifrån tre självbiografier om kvinnors uppbrottsprocesser ur en våldspräglad relation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Nataly Can; Carmen Jimenez Herrera; [2021]
  Nyckelord :Intimate partner violence; men s violence against women; gender perspective; the process of leaving; the normalization process of violence; Våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; genusperspektiv; uppbrottsprocessen; normaliseringsprocessen;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur tre kvinnor tagit sig ur nära relationer till våldsutövande män. Vidare undersöks de möjligheter och hinder som återfinns i processen samt hur uppbrottet kan förstås i relation till samhällets genusordning. LÄS MER

 4. 4. ”Det räcker med att han rör vid mig för att jag ska vara fast i hans våld” : En kvalitativ analys av våldsskildringar i bokserien After

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Lisa Sandin; Klara Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Fiction; teen dating violence; youth; social gender norms; social network; response; digital violence; Skönlitteratur; våld i nära relationer; unga; sociala könsnormer; Normaliseringsprocessen; sociala nätverk; respons; digitalt våld;

  Sammanfattning : The fiction book series After for young adult has had a big impact and spread among young people, this was also made possible based on the book series being filmed. The book's descriptions have been debated based on the book's content, the discussion has been based on whether the book portrays a young relationship as a destructive or a fantastic love story. LÄS MER

 5. 5. Ögon färgade av våld : En diskursanalys av Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sveriges hemsida

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Felicia Buskqvist; [2021]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor i nära relationer; socialt arbete; diskursanalys;

  Sammanfattning : Forskning har visat att det tycks finnas en diskrepans i samhället mellan hjälp som våldsutsatta kvinnor behöver och vad som erbjuds. Genom att utföra en diskursanalys på hemsidan till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, bidrar jag förhoppningsvis med ett par nya perspektiv till vad denna diskrepans skulle kunna bero på. LÄS MER