Sökning: "IPV"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet IPV.

 1. 1. STUDENTERS UPPFATTNINGAR OM ALLVARLIGHETSGRADEN AV PARTNERVÅLD : Kan uppfattningar om partnervåld skiljas utifrån studentens kön, våldsutövarens kön och studentens självkänsla?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sara Höjer; Mikaela Leavell; Sofie Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Opinions of Domestic Violence Scale; Rosenberg´s Self-Esteem Scale; perceptions; perpetrators sex; Partnervåld; Opinions of Domestic Violence Scale; Rosenberg´s Self-Esteem Scale; uppfattningar; våldsutövarens kön;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt hur uppfattningar om allvarlighetsgraden av partnervåld skilde sig mellan manliga och kvinnliga studenter. Vidare undersökte studien hur våldsutövarens kön och studentens självkänsla kunde skilja studenters uppfattningar om allvarlighetsgraden av partnervåld. LÄS MER

 2. 2. The Two-Year Trap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Regina Mattsson; [2019-08-08]
  Nyckelord :marriage migration; gendered citizenship; intimate partner violence; structural violence;

  Sammanfattning : Marriage migration contests the normative boundaries of marriage and is therefore becoming object to vast regulations. The Swedish Alien Act’s two-year rule is one such regulation, that is implemented to weed out “fraudulent marriages” among marriage migrants. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan påverka mötet med patienter som utsatts för våld i nära relation : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annelie Drevstam Norling; Katarina Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Emergency Department; Emergency Medical Services; Intimate partner violence; Nursing Care; Patient-Centered Care; Akutmottagning; Akutsjukvård; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans professionella ansvar är att främja människors hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande, detta kan ske genom personcentrerad vård. Vid personcentrerad vård är det människan som är i behov av vård som ska sättas i centrum. LÄS MER

 4. 4. - Är du rädd för någon i din närhet? : En litteraturöversikt om våldsutsatta kvinnors upplevelser av hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping

  Författare :Sofia Svahn; Julia Odin; [2019]
  Nyckelord :IPV; abuse; women; healthcare; experience; våld i nära relationer; misshandel; hälso- och sjukvård; upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Socialarbetares arbete med utövare av våld i nära relationer : En fenomenografisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Intimate partner violence; perpetrators of violence; causes of the use of violence; perpetrators’ justification of violence; Våld i nära relation; våldsutövare; orsaker bakom våldsutövande; rättfärdigande av våldsutövande;

  Sammanfattning : In this phenomenographic study of social workers’ experiences regarding working with perpetrators of intimate partner violence (IPV), three focus areas were covered; causes of the use of violence in IPV relationships, effective strategies in the work with perpetrators of IPV, and the perpetrators’ justification of their use of violence in their intimate partner relationships. The experiences regarding causes of use of violence in intimate partner relationships comprised own experiences of abuse from IPV, mental health causes, toxic masculinity, and childhood negligence. LÄS MER