Sökning: "IPV"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet IPV.

 1. 1. VÅLDSUTSATTA KVINNORS UPPLEVELSE AV VÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Hedström; Sara-Linn Wallin; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ; Upplevelse; litteratur studie; Våldsutsatt kvinna; vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trettiosex procent av världens kvinnor utsätts för våld idag. Den vanligaste formen är mäns våld mot kvinnor och då framförallt inom parrelationer. Att vara våldsutsatt kvinna syns sällan utifrån och upplevs i många fall som ett känsligt ämne att tala om. LÄS MER

 2. 2. Våld i nära relationer, en jämställdshetsproblematik ur en normativ synvinkel : En antropologisk studie med fokus på mannen som den utsatte

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Gianella Broccolo; [2019]
  Nyckelord :IPV; minoritetsgrupp; stigma; skyddsnät; genusroll;

  Sammanfattning : Abstract The main topic of this study is IPV (Intimate Partner Violence) with a focus on the men that are exposed. The empirical data was examined from a stigma and a gender perspective. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänstens arbete med våldsutövande pappor utifrån barnens bästa -En kvalitativ intervjustudie från ett behandlarperspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petronella Bergkvist; [2018-07-16]
  Nyckelord :IPV; våld; pappor; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka vad behandlare inom socialtjänst anser att barn, som bevittnat sin pappas våld mot hans partner, är förtjänta av att socialtjänst gör för/med pappan. Uppsatsen syftade vidare till att skapa förståelse för eventuella hinder behandlare menar står i vägen för att papporna ska få till sig föreslagna insatser. LÄS MER

 4. 4. "Spindeln i nätet" : En kvalitativ studie om samverkan i relationsvåldsärenden

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Caroline Bernvid; Pauline Oksanen; [2018]
  Nyckelord :cooperation; intimate partner violence; social service employees; samverkan; våld i nära relationer; handläggare på socialtjänsten;

  Sammanfattning : Men's violence against women is a serious violation of human rights. Women are far more likely to experience violent acts or abuse by someone close to them rather than by strangers. Intimate partner violence (IPV) is a complex problem and victims are often in need of support by social services as well as by other professionals. LÄS MER

 5. 5. Does intimate partner violence affect contraceptive use among married women in Cambodia?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Momoko Nishikido; [2018]
  Nyckelord :contraceptive use; intimate partner violence; Cambodia; Business and Economics;

  Sammanfattning : Cambodia continues to experience a high prevalence of intimate partner violence (IPV) across the country. This may be attributed to the deeply embedded patriarchal customs that emphasize the subservience of women and authority of men. LÄS MER