Sökning: "IPV"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet IPV.

 1. 1. Association between women's level of education and their experience of intimate partner violence in Nigeria : A cross-sectional study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Dorcas Ngao Loembe; [2020]
  Nyckelord :women’s level of education; intimate partner violence; physical IPV; emotional IPV; sexual IPV; Nigeria;

  Sammanfattning : Intimate partner violence is the most prevalent category of violence that women are experiencing and, globally, 30% of women are estimated to have suffered physical, emotional, or sexual IPV. Nigeria lacks clear anti-IPV legislation, and the proportion of IPV has received widespread attention from a human rights perspective. LÄS MER

 2. 2. Äldre kvinnors erfarenheter av våld i nära relationer : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Hannah Hedström; Emma Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence; elderly women; older women; women’s perspective; women’s experience; Våld i nära relationer; äldre kvinnor; kvinnors perspektiv; kvinnors erfarenheter;

  Sammanfattning : Syfte: Litteraturstudien syftar till att studera äldre kvinnor som utsatts för våld i nära relationer med utgångspunkt från kvinnornas perspektiv. Studien syftar till att lyfta fram hur äldre kvinnor påverkas, vad de uttrycker för behov av stöd, hur de beskriver problematiken med att lämna ett våldsamt förhållande samt förövarens påverkan på kvinnan. LÄS MER

 3. 3. Endorsement and Condonation of Sexism in Intimate Relationships: The Role of Humour in Comedy Television Shows

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elisa Wandinger; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence attitudes; self-silencing; sexist attitudes; feminist attitudes; sexist humour; feminist humour; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to investigate potential differences in gender and place of origin on intimate partner violence (IPV) attitudes, self-silencing beliefs, and sexist and feminist measures in a sample of young adults between 18 and 30 years. Furthermore, it examined whether exposure to videos containing either sexist or feminist humour impacted participants’ level of IPV attitudes, self-silencing beliefs, sexist and feminist attitudes as compared to neutral humour. LÄS MER

 4. 4. “Då går hon” : En kvalitativ studie om kvinnojourers arbete och erfarenhet med våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Englund; Vilma Lindkvist; Adeline Merborn; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence IPV ; Abused women; Leaving processes; Women s Shelters; Våld i nära relation; Våldsutsatta kvinnor; Uppbrottsprocesser; Kvinnojourer;

  Sammanfattning : Kvinnojourer i Sverige utför varje dag ett viktigt arbete med att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Denna studie syftade till att undersöka de som arbetar på kvinnojourers erfarenheter kring våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser och om dessa erfarenheter har ändrat deras arbetssätt med att hjälpa andra våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Våld i nära relationer : Ett ämne som väcker känslor - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Hjelm Wallgren; Martina Odhner Källgård; [2020]
  Nyckelord :Encounters with women; experiences; knowledge; nurse; treatment; Bemötande; erfarenhet; kunskap; möten med kvinnor; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer (VNR) är ett växande folkhälsoproblem och ur ett globalt perspektiv utsätts 35 % av alla kvinnor utav någon form av VNR under sin livstid. I Sverige år 2018 var 67 % av våldsbrotten mot kvinnor med dödlig utgång, orsakade av mannen i relationen alternativt ex-mannen. Detta motsvarade 22 dödsfall. LÄS MER