Sökning: "våld mot kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 870 uppsatser innehållade orden våld mot kvinnor.

 1. 1. ”Vi måste samverka det går inte annars...”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Annie Nilsson; Ida Pohlin; [2023-01-26]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; Samverkan; Polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera hur tjänstepersoner inom polisen och socialtjänsten upplever att samverkan fungerar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. För att kunna bidra med vad det är som främjar respektive hindrar samverkan i arbetet inom det organisatoriska fältet. LÄS MER

 2. 2. Vad säger ni om mäns våld mot kvinnor? : En diskursanalys utifrån en politisk kontext

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elin Hedlund; Marielle Lindelöf; [2023]
  Nyckelord :equality; gender; grievability; intimate partner violence; masculinity; violence against women; political discourse;

  Sammanfattning : Men’s violence against women is a common social problem affecting many women worldwide. How the problems are described will influence social work, thus making it important to grasp the discourse regarding men’s violence against women. LÄS MER

 3. 3. Dokument analys om riskbedömningsinstrument för polis och socialtjänst inom hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Mingungu; Wigerström Björkqvist Siri; [2023]
  Nyckelord :honor-related violence; Patriark; social service; police; hedersrelaterat våld; Patriark; polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har allvarliga fall av hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammats, vilket har berört och skakat om det svenska samhället. De främsta anklagelserna mot dessa utsatta kvinnor är att de har kränkt familjens heder. LÄS MER

 4. 4. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : En litteraturstudie om våldsutsatta kvinnors beskrivning av sina erfarenheter i en våldsam relation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ayana Simonsen; Noura Khadar; [2023]
  Nyckelord :crime victims; intimate partner violence; normalization women; stay in; violent partner; brottsoffer; kvinnor; normalisering; stanna kvar; våld i nära relationer; våldsam partner;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som framför allt drabbar kvinnor och barn. Den vanligaste typen av våld som kvinnor drabbas av utförs av en gärningsman som kvinnan har en nära relation med. LÄS MER

 5. 5. Mäns maktutövande och maktposition i sitt våld mot kvinnor - En kvalitativ innehållsanalys av sex utvalda domar från tingsrätter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Christensson; Smilla Olsson; [2023]
  Nyckelord :Interpersonal violence; power balance; power abuse; domination techniques; gender; Social Sciences;

  Sammanfattning : Interpersonal violence against women is a widely spread problem where one out of three women globally falls victim to violence during their lifetime. The Swedish government constructed 2016 six gender equality policies and one of these policies aims to violence against women to end. LÄS MER