Riskkommunikationens komplexitet : En kvalitativ studie med fokus på invånares riskuppfattning i relation till en kommuns arbete med kommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Författare: Filip Mauritzson; Dan Sjökvist; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)