Afghanistandiskursen : den svenska politikens förskjutning från bistånd till säkerhet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Sverige har länge haft ett stort biståndsengagemang gentemot Afghanistan som innefattat ett stort ekonomiskt bidstånd och mindre civila insatser för civilbefolkningens del. Efter terrorattackerna i New York, USA, den 11 september kom det svenska engagemanget i allt större utsträckning att handla om säkerhet, både för den afghanska befolkningens räkning men också för Sverige som stat. Studien undersöker huruvida en diskursförskjutning skett i den svenska afghanistandiskursen i kontexten Kriget mot terrorismen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)