Violinteknik – grundteknikens betydelse

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Den här uppsatsen handlar om att jag vill låta som en professionell violinist. Jag hade tre ljudfilerfrån en övningsprovspelning jag gjorde 2015 att utgå ifrån. Jag började med övningar ur böcker,men nådde ingen direkt förbättring. Jag köpte på inrådan av min lärare en ny fiol. Genom den nyafiolen, alexanderteknik och lektioner i grundteknik, märkte jag resultat i klang och pregnans. Detblev lättare, det låter bättre och tydligare när jag spelar fiol. Jag har förändrat min kroppshållning,vänster handställning och stråkhållning. Jag har stärkt vänster hands fingrar, lärt in ett nytt sätt attsätta ner dem samt koordinerat mina händer med en mycket effektiv stoppövning. På det sättet kanmin musikalitet komma ut utan tekniska hinder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)