”I am running for president of theUnited States of America!” : - En retorisk studie på Donald Trumps & Hillary Clintons ”annoncement speech” inför USAs presidentval år 2016.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Julia Nilsson; Lotta Nilsson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)