Segregation - Gentrifiering

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Författare: Ebba Rostedt; Linn Forsmark; [2020]

Nyckelord: Segregation; Gentrifiering; Socioekonomisk;

Sammanfattning: I denna rapport undersöks vad gentrifiering av ett segregerat bostadsområde skulle ge för socioekonomiska konsekvenser för människorna som bor där samt om det påverkar personerna positivt eller negativt. Rapporten riktar in sig på den typ av segregering som kallas för socioekonomisk då ämnet för rapporten är statsvetenskap. Fem stadsområden i Karlstad har valts ut för denna undersökning. Dessa fem bostadsområden består till större del av hyreslägenheter, dessutom byggdes många av dem under miljonprogramsåren. Dessa områden är Kronoparken, Gruvlyckan, Våxnäs, Bellevue och Orrholmen. Rapporten redogör sedan för vilka av hyresgästerna i respektive bostadsområde som skulle bli påverkade av en gentrifiering samt att resultaten sammanställs och diskuteras i samverkan med tre olika teorier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)