Den ojämlika kärleken : En kvalitativ studie om könsrollernas betydelse för jämställdhet och förtryck inom det heterosexuella parförhållandet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Sanna Frykman; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)