Sökning: "syn på organisationsförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden syn på organisationsförändring.

 1. 1. En fallstudie av en särskild undervisningsgrupp på gymnasiet - Ett särskiljande inkluderingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Da Silva Broberg Jacqueline; [2019]
  Nyckelord :extra anpassningar; inkludering; organisationsförändringar; organisationsteori; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractDa Silva Broberg, Jacqueline (2019). En fallstudie av en särskild undervisningsgrupp på gymnasiet - ett särskiljande inkluderingsperspektiv. Speciallärarprogrammet, språk, - skriv, och läsutveckling. Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Vad hände och hur gör vi nu? : En fallstudie om hur GDPR har tvingat den enskilda organisationen till interna förändringar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Caroline Ahlberg; Brittany Bono; [2018]
  Nyckelord :GDPR; Organisationsförändringar; Förändringsprocess; Interna processer; Kommunikation;

  Sammanfattning : Den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) tillämpades under 2018 och har orsakat en hel del förändringar på olika fronter. Främst har de företag och organisationer som hanterar större mängder med personuppgifter blivit påverkade och tvingats till organisationsförändringar för att anpassa sig. LÄS MER

 3. 3. Att leda inom polismyndigheten : En kvalitativ studie om chefernas syn på sitt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Azra Zunic; Sandra Kiprijanovska; [2018]
  Nyckelord :police authority; leadership; organizational change; polismyndigheten; ledarskap; chefskap; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Ett rättsväsende som Polismyndigheten finns till för att upprätthålla tryggheten i det svenska samhället genom att skydda oss medborgare. Det har tidigare genomförts organisationsförändringar på Polismyndigheten men inte en lika omfattande som den som skedde 2015. LÄS MER

 4. 4. ARBETSGRUPPENS BETYDELSE UNDER EN LÄRPROCESS : ur ett hållbart lärande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Cleo Norman; Ida Zamzad; [2016]
  Nyckelord :Collective learning; experiential learning; group learning; individual learning; organizational development; sustainable development; Erfarenhetsmässigt lärande; grupplärande; hållbar utveckling; individuellt lärande; kollektivt lärande; organisationsutveckling;

  Sammanfattning : En snabb förändringstakt på arbetsmarknaden sätter högre krav på medarbetarnas kunskap och lärande. Trots detta koncentrerar sig flertalet organisationer idag på de lukrativa vinsterna, vilket skapar sämre förutsättningar för arbetsplatsens grupplärande. LÄS MER

 5. 5. "Ta din roll på jobbet" : Om att förändra synen på sin yrkesroll inom omsorgsyrken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Christine Färnskog; [2016]
  Nyckelord :Rollteori; organisationsförändring; yrkesroll; vård och omsorg; LSS;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om omsorgsyrkesroller i förändring och syftet med uppsatsen är att finna ut vilka underliggande mekanismer som påverkar förändringen av synen på sin yrkesroll. Uppsatsen utgår ifrån en satsning som har gjorts på en omsorgsavdelning i Region Gotland. LÄS MER