Huskonstruktioner under järnåldern i Dalarna, Gotland, Skåne, Uppland och Västergötland

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

Författare: Leif Ekengren; [2011]

Nyckelord: Huskonstruktioner; järnåldern; hus;

Sammanfattning:

Discribes different houses in  use  during the Swedish Iron Age.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)