Effekter av rTMS på benämningsförmåga och språkförståelse: en placebokontrollerad studie av åtta personer med afasi

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: The purpose of this study was to evaluate the effect of bilateral repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on language ability in eight participants with aphasia. All participants underwent two periods of treatment and five periods of evaluation. During one treatment period high frequency stimulation was given to the left hemisphere and low frequency stimulation to the right and in one other period placebo stimulation was given. Boston Naming Test and Token Test were used to assess the effects of treatment on naming ability and language comprehension. Results showed that no significant effects were found on group level. However, on the individual level three participants showed improvements in naming ability as an effect both of rTMS and placebo and one participant showed a negative effect on language comprehension due to placebo.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)